Oldal kiválasztása

45. Domonkos Mindenszentek

 
Beletartoznak a rend szentjei közé olyanok is, akik csak „tiszteletbeli” domonkosok, amennyiben a rend védőszentjei, például Szent Mária Magdolna, az apostolok apostola, aki elsőnek hirdette Krisztus feltámadását; vagy Szent Ágoston, akinek a Regulája szerint él mind a mai napig a rend (férfi és női ága egyaránt), és akit ezért sajátunkként szeretünk és tisztelünk.
 
Egy 1901-ben megjelent „Domonkos szentek rövid életrajza” c. kötetben olvassuk a következőket: 1900-ig hivatalosan 14 szentje és 215 boldoggá avatott tagja volt a rendnek; az 1337-es valenciai általános káptalan összeszámlálta a rend 1234 és 1335 között elhunyt vértanúit, és a lista 13.370 főt számlált; csak a XVI. században 26.000 domonkos adta vértanúként életét a hitért.
 
1900 óta több új szenttel és boldoggal növekedett a szám, a kanonizált szentjeink 70-en vannak. Azt lehetne mondani, hogy szinte nem telt el úgy évtized a rend történetében, hogy valahol valaki vérét ne ontotta volna Krisztusért. Ők nem mind lettek hivatalosan boldoggá vagy szentté avatva, de őket is ünnepeljük november 7-én, a sok előttünk járt rendtaggal együtt, akik nem lettek ugyan vértanúk, azonban Krisztus hűséges tanúiként, az életszentség magas fokára jutva költöztek haza az Atyához. A remény jelei ők számunkra, hogy mi is meghívást kaptunk a szentek közösségébe, és az ő közbenjárásukra, az Úr kegyelméből el is juthatunk oda. És az öröm jelei is, hiszen a szentek közössége nem csupán jövőbeli remény, hanem jelen valóság is.
 
domszentek