Oldal kiválasztása

46. Andalói B. Diána

„Kívánom azt is, hogy az asszonyok tisztességes ruhában járjanak, szemérmesen és szerényen ékesítsék magukat: ne göndörített hajjal, arannyal, gyöngyökkel és drága ruhában, hanem amint istenfélelemben élő asszonyokhoz illik, jótettekkel.” (1Tim 2,9-10)

És mit tesz? Reginaldhoz siet és rábízza lelke vezetését. Ő, aki eddig ellentmondást nem tűrően parancsolt, most Isten akarata szerint akar élni. Hazajövet leteszi ékességeit, vezeklőruhát és szőrből készült övet rejt a még fényes öltözete alá. Reginaldnak tovább kell mennie, ezért lelki leányát a szent alapítóra, Domonkosra bízza. Elhatározza, hogy szemlélődő nővér, azaz apáca lesz. Domonkos többször meglátogatja és egy alkalommal kezébe teszi le fogadalmát. Terve: otthon kivárni annak idejét, amíg egy női kolostor alapítására lehetőség nyílik. Többek között ő szorgalmazta a bolognai domonkos atyák Szent Miklós templomának építését és kolostorának alapítását. Most az atyák segítenek terve megvalósulásában.

 

diána

 Diána családja természetesen hallani sem akar terveiről, s ekkor bátor lépésre szánja el magát a fiatal lány. A város mellett fekvő, gyönyörű völgyben fekszik Ronzano, ahol az ágoston rendi apácák élnek. Otthonról megszökve ide menekül. A családtagok azonban megtalálják és olyan durva erőszakkal viszik el, hogy egyik bordája eltörik. Egy évi fogságban tartják, sok testi-lelki szenvedést, megaláztatást kell eltűrnie. Domonkos ekkor leveleivel vigasztalja. Reginald 1220-ban meghalt, Domonkos 1221. augusztus 5-én keresi fel utoljára és másnap ő is az örökkévalóságba távozik. Diána magára marad. Betegsége ellenére erőt ad neki az Úr és másodszor is megszökik Ronzanoba. Övéi ezúttal beletörődnek a történésekbe.

Diána új lelkivezetője szászországi Boldog Jordán lesz, aki a rendalapító első utóda. Végre felépül a női kolostor is és maga Jordán vezeti be az első nővéreket 1223-ban. Ekkor már Diánához csatlakoznak a bolognai arisztokrácia leányai és a római San Sisto kolostorból 4 apáca.

Mi jellemzi életüket? Napirend szerinti élet, kemény böjt, önmegtagadások, éjszakai virrasztások, engesztelés, imádságok, házi munkák. Domonkos szellemiségben mindezek által törekedni Isten- és a felebarát szeretetére, a megszentelt élet formájában, állapotában. Esdeklő könyörgéseket imádkozni a világ zajában dolgozó, prédikáló testvérek apostoli munkájának sikeréért. Egyesülni Jézussal, aki eljegyezte őket Önmagával, hogy övéit a szeretet kötelékeivel az életszentség magaslatára emelje. Így élt Diána társaival, amíg 35 évesen az Úr magához hívta az örök dicsőségbe.