Oldal kiválasztása

Stúdium

Az állandó tanulás szemlélődésünknek is és szolgálatunknak is a forrása, mivel felkészít az Egyház és az emberek szolgálatára: “stúdiumunknak arra kell legfőképpen és lángoló odaadással irányulnia, hogy felebarátaink lelkének hasznosak tudjunk lenni.”[1]

„Szent Domonkos számára az üdvösség szolgálatára irányuló stúdium tervének elengedhetetlen részét képezte – mindez az ő korában igen nagy újításnak számított – ugyanis a kézi munka monasztikus kötelezettségét helyettesítette az állandó tanulás kötelezettségével. Ő maga Szent Máté evangéliumát és Szent Pál leveleit mindig magánál tartotta, a testvéreket nagyobb városokba küldte “hogy tanuljanak, prédikáljanak és konventeket alapítsanak”.[2] Ez a nagy újítás a domonkos élet egyik ismertetőjegye lett. A Rend történetének folyamán az isteni igazság szemlélése és tanulmányozása, egyszersmind ennek a szent tudásnak a továbbadása folyamatosan jelen volt. Ez nem csak táplálja a szemlélődést, hanem ki is küszöböli annak tudatlanságból fakadó akadályait és alakítja a gyakorlati ítéletet”.[3] Ezért stúdiumunk nem csupán a diploma megszerzésére irányuló tanulmányokat jelenti (teológiai tanulmányok, tanári vagy más nevelői képzettség), hanem lelki és szellemi táplálékot is. „Minden tudományág, amely megpróbálja világunkat értelmezni, szövetségesünk Isten keresésében”.[4]

„A stúdium erős akaratot és a teljes személyiség hozzájárulását igényli. A kitartás, amit a stúdium megkövetel, és a nehézségek, amikkel szembe kell nézni, az aszkézis egy fajtáját alkotják. A tanulmányok által figyelőképességünk is fejlődik, ami előkészít az imádságban történő Istenre figyelésre. Ebben a feladatban kiváló mester és példa Aquinói Szent Tamás, akinek tanítását az Egyház kiváltképpen ajánlja és a Rend mint örökségét fogadja el, amely termékeny hatást gyakorol az egész Prédikátor Rend szellemi életére és megadja annak sajátos karakterét.” (Konstitúció, I./III.)[1] Primae Constitutiones, Előszó

[2] Szent Domonkos szenttéavatási pere, MOPH XVI, 143-144, n. 26.

[3] LCM n. 100. § 2. (A domonkos apácák konstitúciói)

[4] Timothy Radcliffe OP, A stúdium és az örömhír hirdetése c. levele a Rendhez, 1995