Oldal kiválasztása

Galéria – 2016

Mária n. diplomakoncertje - 2016. április 28.

Mária nővér 2016-ban diplomázott a Zeneakadémia Egyházzene szakán. Diplomamunkáját sikeresen bemutatta (és megvédte:)

Hivatás-zarándoklat - 2016. május

Mint minden évben, idén is megtartottuk hivatás-zarándoklatunkat, melyben családokért, papokért, szerzetesekért, hivatásukat keresőkért imádkoztunk, és természetesen hálát adtunk saját hivatásunkért is, valamit imádkoztunk a halálig tartó hűség kegyeleméért.

Domonkos zarándoklat Szt. Domonkos nyomában 2016

A Domonkos Rend megalapításának 800. évfordulója alkalmából elzarándokoltunk Spanyolországba és Franciaországba, hogy Szent Domonkos életének és a Rend születésnek és eseményeinek fontosabb helyszíneit megismerjük, ott imádkozzunk, hálát adjunk és egyben kérjük az Úr kegyelemét és minden domonkos szent közbenjárását hivatásunkért, hogy mindig tudjunk növekedni a hitben, szeretetben és hűségesen megéljük azt, amire az Úr meghívott bennünket. Képek erről a csodálatos zarándoklatról...

Választó Káptalan - 2016. július 25-31.

2016. júl. 25-31. között tartottuk Általános Káptalanunkat, mely egyben választókáptalan is volt íme, egy kis ízelítő a káptalanból: Júl. 25-én érkeztünk Kőszegre. A káptalan egy kisebb előadás-sorozattal kezdődött. Vivian Boland (ír) domonkos atya (a Rend generálisának vikáriusa, vagyis helyettese) tartott nekünk délután egy előadást a domonkos lelkiségről, különös tekintettel az egyén és szabadság, az individualizáció, a domonkos kormányzás, a felelősség témáiban. Ezt követően kiscsoportban beszélgettünk az elhangzottakról, majd este Szentmisével és zsolozsmával zártunk.

Jelöltbevezetés - 2016 júliusa

Neveda Orsolya megkezdte szerzetesi életének elő szakaszát, a jelöltséget.

Krakkói Ifjúsági Világtalálkozó

85 fiatallal résztvettünk a Krakkói Ifjúsági Világtalálkozón... ízelítő és emlékek erről a nagyszerű eseményről....

Domonkos fesztivál Budakeszin - 2016. okt.

A Domonkos Jubileumot többször, több helyszínen és formában is megünnepeltük. Ezen alkalmak egyike volt az ún. Domonkos Fesztivál, amelyet a Világi Domonkosok szerveztek Budakeszin, októberben, Makkosmárián.

Benedikta nővér elsőfogadalma - 2016.aug.5.

Benedikta nővér, a két év novícitáus után szentmise keretében letette első, ideiglenes fogadalmát. A szentmisét Fekete Szabolcsnak atya celebrálta, aki a bajai Szent József Plébánia plébánosa, egyúttal a Bajai Espereskerület esperese.

Képzés Erdő Péter bíboros úr vezetésével - 2016. augusztus

Dr. Erdő Péter bíboros ¨r tartott nekünk képzést a hitoktatás magyarországi helyzetéről, jelentőségéről.

Krisztina nővérnél Esztergomban - 2016

Krisztina nővér az esztergomi idősek otthonában él. Amikor 1950-ben feloszlatták a szerzetesrendeket, neki is el kellett hagyni a domonkos zárdát, de egész életén át hű maradt domonkos hivatásához. A rendek újraindulása után azonban, előrehaladott kora miatt, úgy érezte, hogy már nem tud egy új életritmust kezdeni. Jelenleg Esztergomban él, rendszeres kapcsolatot tartunk egymással. 2018 májusában lesz 90 éves.

Domonkos Napok Kőszegen - 2016. okt.6-7.

2016. okt.6-7-én is különösen is nagy rendezvényekkel ünnepeltük a 800 éves Jubileumot, mégpedig természetesen Kőszegen, ahol a magyar domonkos nővérek élete is elindult, és ahol most, alapító nővéreinktől kapott örökséghez hűen iskolánk (ovink és gimink is) van. A rendezvény során volt koncert, kiállításmegnyitó, színdarab, játék, imádság, ünnepi szentmisék, oltárszentelés, rajzpályázat eredményhirdetése, stb, stb.

Az Igazság ragyogása - Sapientia nap - 2016. november 19.

A 800 éves OP Jubileum és a hagyományos Sapientia-Nap keretében került megrendezésre "Az Igazság ragyogása a Kinyilatkoztatás szívében" c. teológiai konferenciánk. Az előadások ugyanezen a címen az ún. Sapientia-füzetek sorozatban is megjelent.

OP Jubileum lezárása Rómában (1.) - 2016. november

2016 novemberében Rómában jártunk, a 800 éves domonkos jubileum záróünnepségén...