Oldal kiválasztása

V. Szent Pius pápa (1504-1572)

V. Pius pápa nagyon sokszínű személyisége az Egyház, és a domonkos rend történetének egyaránt. Életével, tetteivel, hátrahagyott műveivel, intézkedéseivel megmutatta, hogyan lehet a Contemplari et contemplata aliis tradere domonkos jelmondatot életre váltani.

I. Az inkvizítor

Antonio Ghislieri nagyon fiatalon, 14 évesen lépett be a domonkos rendbe. Szerzetesként kitűnt igénytelenségével, imádságos életmódjával és szociális érzékenységével. Teológiai tanulmányainak elvégzése után oktatta is a szent tudományt, több helyen végzett inkvizítori feladatokat, majd 1551-ben IV. Pál pápa a római inkvizíció általános biztosává. Hivatali ideje alatt fáradhatatlanul harcolt a hitetlenség ellen. IV. Pius regnálása alatt azonban kegyvesztett lett, el kellett hagynia Rómát.

II. Az egyházi reform megvalósítója

IV. Pius halála után 1560-ban pápává választották. Krisztus földi helytartójaként szívén viselte a trienti zsinat (1545-1563) határozatainak betartását. Megreformálta a római kúriát, 1566-ban közzétette a Római Katekizmust. Hatékonyan előmozdította a liturgia egységesítését: ennek érdekében kiadta a Római Breviáriumot és a Római Misekönyvet.

III. A török elleni harc vezére

V. Pius péteri szolgálata idején a török veszély egyre nagyobb méreteket öltött. A pápa az ima és böjt mellett a veszedelem megfékezése érdekében politikai lépéseket is tett. Kezdeményezésére jött létre a Pápai Állam, Velence és Spanyolország között a Szent Liga, melynek 1571-ben Lepantónál sikerült kivívnia a török feletti győzelmet. Hálából október 7-re bevezette a Győzelmes Miasszonyunk ünnepét. A győzelem emlékét őrzi a loretói litániában a „Keresztények segítsége” megszólítás is.
Bár szigorú ember volt, egész életét Isten, az Egyház és az emberek iránti igaz szeretet hatotta át. 1572. május 1-jén hunyt el. Teste a római Santa Maria Maggiore bazilika egyik oldalkápolnájában nyugszik. 1672-ben boldoggá, 1712-ben szentté avatták. Liturgikus ünnepnapja április 30-án van.
S.Maria.degli.Angeli08