Oldal kiválasztása

világiop

Prédikátorok Rendjét (Ordo Prædicatorum) különféle ágak alkotják. A Rend némileg szűkebb megjelölés, a Család kifejezés pedig egy tágabb közösségre utal. Hosszú idő alatt alakult ki ezek mai fogalma, tagozódása ill. megnevezése. Szigorúan véve a Rend az első-, a másod- és a harmadrendet foglalja magába. A Rend különféle ágait a közös domonkos lelkiség, a közös küldetés, a karizma kegyelme kapcsolja össze, melyet megerősít a jogi összetartozás (a Rendbe való befogadás, ún. aggregatio). Összetartozásunk megnyilvánul ünnepeink közös megülésében, és abban, hogy lelki életformánkat a domonkos szentek útmutatása alapján igyekszünk alakítani.
Világi Domonkosok  (ún. világi harmadrend) ága a XIII. század közepén keletkezett, tagjai világban élő családos vagy egyedülálló emberek, akik Szent Domonkos karizmája szerint kívánnak élni. Ígérettel kötelezik el magukat közösségük vezetőjének és a Domonkos Rend általános főnökének. Tevékenyen prédikálnak életük cselekedeteivel ott, ahová Isten állította őket: családjukban, munkahelyükön, szomszédságukban, plébániájukon és a közéletben. A közösségek rendszeresen (hetente/havonta) találkoznak. Programjuk az ima és a közös tanulás, osztozás. Így együtt fejlesztik hitbeli tudásukat, hogy világi hivatásuknak megfelelően a társadalom keresztény kovásza legyenek, és válaszolni tudjanak a körülöttük élő emberek kérdéseire. Számuk világszerte mintegy 120 000.
Léteznek olyan különféle csoportok is, amelyek lazábban, ígéret nélkül, vagy határozott időre szóló ígérettel kapcsolódnak a Domonkos Családhoz. Például a Domonkos Önkéntesek általában olyan világi keresztények, akik 1-2 évre vállalják, hogy elmennek misszióba, oda, ahová a Rend küldi őket. A Nemzetközi Domonkos Ifjúsági Mozgalom pedig olyan fiatalok csoportjait foglalja magába, amelyek domonkos testvérek és nővérek vezetése alatt állva a domonkos lelkiséget követik, de nem kötelezik el magukat fogadalommal vagy ígérettel.

(Magyar) Világi domonkos közösség honlapjahttp://vilagidomonkosok.x3.hu/a1vilagi.htm

világiop