Oldal kiválasztása

Képes beszámoló a 150 éves jubileumról

Kongregációnk és kőszegi iskolánk 150 éves Jubileuma

PDF: jubileumi ünnepség

(Nagyobb galéria a lap alján!)

2018. október 12-15-én ünnepeltük Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Domonkos Kongregációnk alapításának 150. évfordulóját, amely azért is különleges, mert közösségünk történetében ez volt az első alkalom, amikor szabadon ünnepelhettünk. Az 50. évforduló az I. világháború végére esett, a 100. évforduló megünneplését pedig az éppen hatalmon lévő kommunista rezsim tette lehetetlenné. Nem meglepő tehát, hogy nagy örömmel, többféle és többnapos programmal készültünk erre a szép alkalomra.

Első kolostorunkat 1868-ban Kőszegen alapította Tommaso Anselmi olasz domonkos testvér, ill. 10 német-, ill. olaszajkú nő, akik 1868-ban, október 15-én Szombathelyen öltötték magukra a domonkos habitust, és kezdték meg a szerzetesi életet Kőszegen. Nem véletlen tehát, hogy Jubileumunkat ebben a két városban ünnepeltük.

Anselmi
Tommaso Anselmi domonkos testvér

azul

Az ún. Azula-lányok, az első domonkos nővérek

 

köz

A közösség 1870 körül

Mivel kőszegi iskolánk alapítása egybeesik Kongregációnk alapításával, méltó és igazságos volt, hogy iskolai ünnepséggel kezdjük a megemlékezést, hiszen magát a közösséget is ezért alapították: az ifjúság (akkoriban még csak a leányifjúság) nevelése volt a cél.

Október 12-én a kőszegi Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban volt az első megemlékezés, melynek során Kortis Zsófia nővér konferálta fel meghívott előadóinkat, köztük először is Bokányi Pétert, gimnáziumunk egyik tanárát, aki bemutatta az Idők jelei c. iskolai évkönyvünket. Ezt követően meghallgathattuk Tommaso Anselmi-nek az első nővérek beöltözésekor mondott beszédét, amelyet dr. Deák Hedvig nővér általános főnöknő köszöntője követett.

IMG_0861

Bárkányi Péter

A köszöntőt követően került sor az alapító atyáról, Tommaso Anselmiről és az alapítónővérekről készült festmények leleplezése, Deák Hedvig általános főnöknő és Kakucs Petra vikária közreműködésével.

DSC_4975

Tommaso Anselmi (A festmény Heitler András alkotása)

 

DSC_4979

Az Azula család, amelynek mind az öt gyermek domonkos szerzetes lett (Az alkotás Mészáros Szabolcs festő műve)

A festmények leleplezése után Zágorhidi Czigány Balázs történész, a vasvári domonkos rendtörténeti gyűjtemény igazgatója mondott ünnepi beszédet a Jubileum alkalmából, melyben felidézte a Kongregáció történetét, illetve jelentőségét és mai aktualitását.

IMG_0894

Zágorhidi Czigány Balázs történész

 

A délelőtt folyamán kerül sor az első rendházunk emléktáblájának felavatására is, amelynek során rövid beszédet mondott Huber László, Kovács Richárd atya, a Zárdatemplom templomigazgatója pedig megáldotta az emléktáblát, valamint a kabuboltozat felett újonnan elhelyezett Szent Domonkos szobrot.

DSC_5045

Huber László, Kőszeg város polgármestere

 

DSC_5062

Kovács Richárd atya – templomigazgató

 

Délelőtt 11 órakor, a kőszegi Jézus szíve templomban került sor az ünnepi szentmisére, melyet Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök mutatott be. A szentmise végén Deák Hedvig nővér átadta az ún. Pro Educatione dominicana díjat Palatkásné Kolnhofer Judit tanárnőnek, mely Aquinói Szent Tamás, a katolikus oktatás védőszentjének oltalma alatt áll, s azt a célt szolgálja, hogy azok a tanáraink, akik szakmai hozzáértésükkel, emberi odaadásukkal, rátermettségükkel különösen is kitűnnek, kiemelt elismerésben is részesüljenek.

DSC_5191

Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök

 

DSC_5261

Hedvig nővér átadja a Pro educatione díjat Palatkásné Kolnhofer Judit tanárnőnek

Ebéd után az ünnepség a kőszegi Jurisics Miklós várban folytatódott, ahol először Básthy Béla Kőszeg város alpolgármestere mondott köszöntőt, majd a vendégek megtekinthették a „Küldetés és gyümölcs” c. a kongregáció 150 éves történetét bemutató színdarabot, melyet a kőszegi „árpád-házis” gyerekek adtak elő. A színdarabot Tóth Veronika nővér, tanítónő írta és rendezte. A színvonalas, mozgalmas, történelem- és élethű színdarab nagy sikert aratott.

DSC_5365

Básthy Béla, Kőszeg város alpolgármestere

 

DSC_5288

A gyermekek színielőadása után következtek a visszaemlékezések, melynek során az iskola régi és újabb diákjai tekintettek vissza a kommunizmus előtti és utáni időszakban a nővérek között töltött éveikre. Az első előadó Dr. Simon Endréné Pável Judit volt, aki még a kommunizmus előtt volt az iskola diákja, és aki férjével, dr. Simon Endrével együtt egész életén át szoros kapcsolatot ápolt és ápol közösségünkkel.

Judit néni előadása után Weigl Marietta, az Árpád-házi iskola igazgatóhelyettese beszélt az iskola múltjáról, valamint a rendszerváltás után újrainduló iskola első éveiről, nehézségeiről, örömeiről. Az igazgatóhelyettes asszony előadását egy olyan volt diák, Weigl Erzsébet követte, aki már a rendszerváltást kővető időszakban volt az iskola tanulója.

A visszaemlékezéseket Vivian Boland domonkos atya előadása zárta, melynek témája a domonkos nevelés volt. Előadásában Boland atya a domonkos nevelés három fontos szempontját húzta alá: megfelelő szemléltetés, jó kérdések, és a tanítványok iránti szeretet – erre a három alappillére épül a domonkos nevelés ill. tanítás minden formája, legyen szó akár általános iskoláról, egyetemről vagy mondjuk prédikációról. Az előadás teljes szövege itt elérhető: https://domonkosnoverek.hu/wp-content/uploads/2018/10/a-domonkos-nevelesrol_vivian_boland.pdf

DSC_5368_pici

Vivian Boland domonkos atya

Október 13-án szombaton az ünnepség Szombathelyen ünnepi szentmisével folytatódott, melyet Székely János szombathelyi megyéspüspök mutatott be a Szent Márton templomban, az első domonkos nővérek beöltözésének helyén. A szentmisén a domonkos nővérek Vox laudationis szkólája énekelte Szent Domonkos votívmiséjét. A szentmisén hét domonkos kongregáció képviselői, magyar szerzetesek és világiak adtak hálát velünk együtt.

A szentmisén Vivian Boland domonkos atya mondta a homíliát, aki elsősorban nem a Kongregáció időbeli eseményeit idézte fel, hanem azokat a hit kontextusába és a Szentlélek sokszor titokzatos működésének fényébe helyezte, megvilágítva a rossz és a jó, az igaz és az álságos harcának misztériumát, a hit erejét, amely minden nehézség ellenére képes győzelemre vinni és felragyogtatni Krisztus igazságát.

DSC_2184

A szombathelyi Szent Márton templom szentélye

Vivian Boland OP atya

Vivian Boland OP atya

A szentmise után Székely János püspök atya felavatta és megáldotta az első domonkos nővérek beöltözésének emlékére állított emléktáblát, ugyanis a nővérek ebben a templomban öltötték fel a domonkos habitust, 1868. október 15-én.

Az ebédet és rövid szünetet követően kezdődött meg kongregációtörténeti konferenciánk, amelynek a szombathelyi püspöki palota impozáns díszterme adott helyet. A konferenciát dr. Székely János megyéspüspök nyitotta meg, az esemény moderátora pedig dr. Zágorhidi Czigány Balázs volt, aki egyúttal bemutatta a Kongregáció 150 éves jubileuma alkalmából készült kötetet is, amely a közösség történetét mutatja be.

A konferencián a következő előadók tartottak színvonalas és kongregációnkat szorosan, ill. közvetlenül érintő előadásokat:

• Koltai András, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárának munkatársa: „Tanító szerzetesnők a 19. századi Magyarországon”
• Magyar Mirjam OP, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára: „Magyar misszió”
• Pál Ferenc, a Vas Megyei Levéltár munkatársa: „Egy rejtőzködő rendtörténeti kézirat forráskritikája: A szombathelyi zárda története 1905-1920”
• Kerekes Ibolya, az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoportjának munkatársa: „Trianontól a feloszlatásig. A kongregáció működése 1920 és 1950 között”
• Farkas Imelda OP, a budakeszi domonkos rendház perjelnője: „Nővérek a szétszóratásban”
• Láthattunk egy igen tartalmas interjút Majoros Ármella nővérünkről, aki még megélte a rendek feloszlatását, és a kommunizmus évei alatt rengeteget tett azért, hogy a domonkos szerzetesi lelkület fennmaradjon. Hála Ármella nővér fáradhatatlan és rendíthetetlen kitartásának, a rendszerváltáskor az addig fű alatt, titokban tovább élő közösség gyakorlatilag teljesen készen állt az újrakezdéshez. A videót követően Ármella nővért, aki szintén részt vett az ünnepségen, vastapssal köszöntötte a hallgatóság.
• Deák Hedvig OP, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára, az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Domonkos Rendi Nővérek Kongregációjának általános főnöknője: „Az újraindulás első évtizede: alakuló identitás”
• S végül Zágorhidi Czigány Balázs, a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény munkatársa zárta a konferenciát. Zágorhidi úr egy különleges meglepetéssel és ajándékkal is készült számunkra. Mint elmesélte, egy antikváriumban véletlenül bukkant rá Kongregációnk szarvaskendi házának Krónikájára, amelyben még gyönyörű, kézzel írott sorok és rajzolt képecskék mesélnek nekünk nővéreink életről, mindennapjairól, apróbb és jelentősebb eseményeiről.

Koltai András

Koltai András

 

Magyar Mirjam

Magyar Mirjam

 

DSC_5467

Pál Ferenc

 

Kerekes Ibolya

Kerekes Ibolya

 

Farkas Imelda

Farkas Imelda

 

DSC_5582

Deák Hedvig

 

DSC_5593pici

Zágorhidi Czigány Balázs bemutatja az Antikváriumban talált domonkos krónikát

 

DSC_5631

A konferencián résztvevő (magyar és külföldi) domonkos nővérek – ill. a háttérben két domonkos testvér is megbújik

Október 14-én vasárnap délután messzebbről érkezett, ill. külföldi vendégeinkkel városnézést tartottunk, majd 17 órakor a kőszegi iskola dísztermében került sor az ünnepi koncertre, melyen felléptek a Kőszegi Vonósok és a domonkos nővérek Vox laudationis szkólája. Koncertmester Scheer Bernadett, művészeti vezető Egyed Rita OP, karmester Scheer Uwe volt, a koncertet konferálta Nagy Andrea OP. A koncert során a következő műveket, ill. tételeket hallhattuk:

Josquin des Pres: Tengernek fényes csillaga
J. Clarke: Jertek, áldjuk Istent
Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola gyerekkórusa
Kubányi Renáta OP vezetésével

A. Vivaldi: B-dúr kettősverseny hegedűre és gordonkára / II.-I. tétel
Kiss-Albert Márta OP (hegedű)
Schnider Angelika OP (gordonka)
Nagy Andrea OP (zongora)
Kőszegi Vonósok

F. Schubert: Ave Maria
Mátray Mária OP (ének)
Kőszegi Vonósok

J. S. Bach: c-moll hegedű-oboa koncert
Scheer Bernadett (hegedű)
Egyed Rita OP (oboa)
Kőszegi Vonósok

C. Saint-Saëns: A hattyú
Schnider Angelika OP (gordonka)
Kőszegi Vonósok

Ave verum corpus – középkori kanció modern harmonizációval
Duguet: O salutaris hostia – kétszólamú átdolgozás
O hostia, caro viva – középkori 3 szólamú kanció
Áldom én az urat – magyar nyelvű gregorián responzórium
Benedicite Deo – középkori angol carol
Vox Laudationis,
Vezényel: Mátray Mária OP

Sz. Rachmanyinov: Vocalise
Melega Anna OP (hegedű) és a Kőszegi Vonósok

IMG_0966

A Kőszegi Vonósok

A Kőszegi Vonósok

IMG_0996

A nővérek “Vox laudationis” kórusa

Október 15-én, Kongregációnk alapításának tényleges napján már zárt körben ünnepeltünk.
Délelőtt 9 órakor a kőszegi Zárdatemplomban elimádkoztuk az ünnepélyes zsolozsmát, amelyet szentségimádás követett: hálát adtunk az Úr sokféle kegyelméért, bocsánatot kértünk gyengeségeinkért, bűneinkért, illetve közbenjártunk a ránkbízottakért, új hivatásokért, önmagunkért. A szentségimádást követően a rózsafüzért imádkozva kivonultunk a kőszegi temetőbe alapítónővéreink sírjához, ahol megkoszorúztuk sírhelyüket majd imádkoztunk értük, valamint elénekeltük a Salve Regina-t, illetve az O Lumen és az O Spem Miram k. domonkos imádságokat, és a Mindenszentek Litániáját. A délelőttöt, s egyben Jubileumi ünnepségünket szentmisével zártuk, melyet Kovács Richárd templomigazgató atya celebrált, Avilai Szent Teréz ünnepéről. 1868-ban az alapító Anselmi Tamás tudatosan a Kármel nagy reformátorának emléknapját választotta az első beöltözés napjául.

IMG_1168

DEO GRATIAS!

Galéria: