Oldal kiválasztása

22. Firenzei Szent Antonin 

Antonio Pierozzi Firenzében született 1389-ben. Hazájában a San Antonio névvel illetik. 16 évesen, 1405-ben lépett a domonkos rendbe, Boldog Dominici János vette fel. 1413-ban szentelték pappá, s néhány év múlva, 1418-tól elöljáróként élt a rendben. Cortonában, Fiesolében, Nápolyban és Rómában vezette a domonkos közösségeket, s Rómában kánonjogi végzettséget szerzett.
1436-44 között a híres firenzei kolostor elöljárója lett, ugyanakkor, amikor Fra Angelico festette ott az isteni titkokat szemléltető képeit. A firenzei kolostor építtetője Cosimo de Medici volt. Európában ekkor virágzott a humanizmus, 1443-ban nyílt meg az első nyilvános könyvtár is, melyet a domonkosok is használtak. Antonin 1437-től a domonkos rend olaszországi általános vikáriusaként szolgált, s 1438-ban részt vett a firenzei zsinaton. Bölcsességét elismerve, IV. Jenő pápa 1446-ban Firenze érsekévé nevezte ki. Ebben a szolgálatában több szociális jellegű tevékenységet is végzett, megalapította a „rászorulókat támogató társaságot”, s a szociális gondozás előfutára lett. A hagyomány szerint mindenét a szegényeknek adta. A szociális munkán kívül a papság megújításán is dolgozott, lelkipásztorként, hitoktatóként és elsősorban prédikátorként.
Tudományos munkát is végzett, több írása is megjelent, melyek közül a legismertebb – és ma is hivatkozott – a „Summa Moralis” című könyve, egy kiváló erkölcstani gyűjtemény, amely gazdasági kérdésekre is kitér. A következő idézetek azt bizonyítják, hogy Firenzei Szent Antonin joggal nevezhető a katolikus egyház társadalmi tanításán nyugvó közgazdaságtan 15. századi előfutárának.
„…a kereskedelem igazolása a kereskedő szándékán alapszik.”„A nyereség célja, hogy vele az ember magának vagy másnak juttasson, állapotuk szerint. A juttatás célja magának vagy másnak, hogy erényesen tudjanak élni. Az erényes élet célja az örök dicsőség megszerzése.”
San Antonio 1459. május 2-án halt meg. VI. Adorján pápa 1523. május 31-én szentté avatta.

Firenz_anton