Oldal kiválasztása

26. HÉT – Sziénai Szent Katalin (1347−1380)

Benincasa Katalin a XIV. század egyik legnagyobb misztikus szentje, 1347-ben született a közép−itáliai Sienában, szülei 25-ik gyermekeként. Istenhez fűződő közeli viszonya már gyermekkorában megmutatkozott. Öt éves kora táján megtanították az Üdvözlégyre, amelynek imádkozása hétköznapjainak szokásaiba is beépült: amikor a lépcsőn felfelé vagy lefelé menet minden fokon megállt, letérdelt és imádkozott. Hat évesen kezdődnek misztikus látomásai, amely egész életét végig kísérték. Hétévesen leteszi szüzességi fogadalmát. Egész életútja fényében nyilvánvaló, hogy e fogadalma nem csupán időleges gyermeki fellángolás volt.

Azért, hogy zavartalanabbul Istennek szolgálhasson, 1363-ban a domonkos ún. mantelláták közösségébe lép: nem klauzúrás szerzetesnő lesz, hanem olyan közösség tagja, akik szerzetesi életmódot folytattak a domonkos atyák vezetése alatt, de nem kolostorban, hanem családjuk körében. Katalin már korán kapcsolatba kerül a domonkos renddel, a későbbiekben a domonkos Capuai Rajmund lett gyóntatója és lelki vezetője.
Bejárta nem Itáliát, és eljutott az avignoni pápai udvarba is, s rábírta XI. Gergely pápát, hogy visszatérjen Avignonból Rómába. Ebben Katalin az Egyház békéjét és reformjának zálogát látta. 1375-ben meghívták Pisába, ahol elnyerte Krisztus sebeit, az Üdvözítőhöz való hasonlóság legnagyobb jelét. A Úr Katalin alázatos kérését meghallgatva, megadta számára, hogy ezek láthatatlanok maradjanak.

Bár írástudatlan volt, mégis számos levelet, imádságot és tanítást hagyott az utókorra. A legjelentősebb köztük a Dialógus, mely a misztikus élmények közben kapott szavakat, az Úrral folytatott beszélgetéseket tartalmazza. Ez a mű igen nagy teológiai jelentőséggel bír, amelyben kiemelkedő és sajátos téma a Gondviselés teológiája és az emberi szabadság. Élete és művei az Istennel való életadó és végtelen mélységű kapcsolat tükrét állítja elénk.

Szent Katalin 1380-ban halt meg Rómában. II. Piusz avatta szentté 1461-ben. VI. Pál pápa ezt az írástudatlan, de a Szentlélek által tanított szolgálóleányt Avilali Szent Terézzel együtt, egyháztanítói címmel tisztelte meg 1970-ben.

Katalin