Oldal kiválasztása

29. HÉT: A domonkos rend felépítése (konvent, provincia/tartomány, egyetemes rend)

Elsőre nem hangzik túl izgalmasnak egy rend struktúrájáról értekezni. De ha jobban meggondoljuk, abban, hogy hogyan épül fel egy rend szervezete, milyen „szervezeti egységekből” áll, annak a konkrét rendnek a lelkisége, hagyománya nyilvánul meg. Ez a struktúra hasonló a domonkos férfi rendben és a női kongregációkban is.

Hogyan is néz tehát ki a domonkos rend felépítése?

A szerzetesi életünk legalapvetőbb egységei a házak vagy más néven konventek. A monasztikus rendek lakóhelye ezzel szemben a monostor. A domonkosok, mint koldulórend, nem monostorokban laknak – a monostor a monachusok, vagyis monasztikus szerzetesek háza, amely teljesen önálló, és önellátó. Általában lakott területen kívül, a társadalomtól távol helyezkedik el. A konventek ezzel szemben városokban, vagyis az emberekhez közel helyezkednek el, mivel a domonkos rend apostoli rend, mások üdvösségének a szolgálatára irányul.

A konvent akkor hivatalosan konvent, ha legalább 6 tagja van. Ez a minimális létszám azért van, mert a domonkos közösségi élet és a liturgia méltó ünneplése igényli azt, hogy egy közösség lehetőleg ne csak két vagy három tagból álljon.

A domonkos konvent nem úgy autonóm, mint egy monostor, de nem is csak éjjeli menedékhely a munkában megfáradt prédikátoroknak: a domonkos hagyomány, amely épít minden szerzetes aktív részvételére a közös életben és a közös jó előremozdításában, abban is kifejeződik, hogy a konvent saját maga választja az elöljáróját (amit a nagyobb elöljáró megerősít). A konvent elöljáróját a nővéreknél perjelnőnek hívjuk, a domonkos testvérek esetében pedig priornak. Ez a megnevezés azért fontos, mert jelzi a rend jellegét: a domonkos rendben az elöljáró nem életfogytiglan választott apát/apátnő, hanem olyan, akik egy meghatározott időre a testvérek/nővérek élén áll, mint első az egyenlők között.

Bizonyos körülmények – új közösség alapítása, különleges küldetés stb. – szükségessé tehetik kisebb létszámú ház felállítását, ez a ház (domus).

Minden nővér, amikor leteszi az első szerzetesi fogadalmát, megkapja az ún. asszignációt: vagyis az elöljáró kijelöli, hogy attól kezdve ő melyik konventnek lesz a tagja.

A következő nagyobb szervezeti egység a provincia vagy tartomány, amely egy területen lévő konventeket és házakat fogja össze: legalább három konventnek kell hozzá tartoznia. Gyakran egy provincia egy ország területére korlátozódik, de nagyobb területű, vagy gazdagabb domonkos hagyományokkal rendelkező országokban több provincia is lehet. Így pl. a domonkos férfirendnek az Egyesült Államokban négy provinciája van, mindegyikben több száz taggal. A provincia élén a prior provinciális áll.

A provinciák összessége a rend, amelynek főnöke a magister ordinis, a rend mestere. Az apostoli életet élő női kongregációk esetében ez a struktúra általában nagyon hasonló, ott is vannak konventek, illetve provinciák.

A domonkos rend ezt a struktúrát még magától az alapítótól, Szent Domonkostól kapta és úgy őrzi, mint ami belső identitását, lelkiségét fejezi ki.

épület