Oldal kiválasztása

Aza Boldog Janka

Ünnep: Augusztus 2.
Augusztus 2-át nyugodtan nevezhetjük „domonkos anyák napjának”. Ezen a napon ugyanis alapítónknak, Szent Domonkosnak édesanyjáról emlékezünk meg, akinek tiszteletét XII. Leó pápa 1828. október 1-jén erősítette meg.
Boldog Janka a XII. század közepe táján születhetett az előkelő spanyol Aza család leányaként. Gyermekkoráról semmit sem tudunk, de későbbi életét ismerve joggal feltételezhetjük, hogy vallásos nevelést kapott. Házasságkötése után került az ókasztíliai Caleruegába, férjének, a nemes Guzmán Félixnek birtokára, ahol megvalósította az ószövetségi „derék asszony” eszményét. (Egyes források egy előző házasságról is beszélnek, a legtöbb dokumentum azonban ezt nem erősíti meg.)
Jankát határozott úrnőként és könyörületes jótevőként ismerte a környék. Bőkezűen gondoskodott a szegényekről, vallásos, erényes életével pedig példát mutatott a jómódúaknak. Nagylelkűségét illusztrálja a „borcsoda” legendája, melyet ma is emléktábla jelez Caleruegában. A történet szerint a ház úrnője addig osztogatta férje legjobb borát a rászorulóknak, míg egy csepp sem maradt belőle. Mikor ezt észrevette, fohászkodni kezdett, hiszen sejtette, hogy Félix úr nem fog örülni asszonya tettének. Imájára a hordók ismét csordultig megteltek.
Janka asszonynak már két fia született: Antal és Mannesz, de nagyon vágyott egy harmadik gyermekre is. Mivel lakóhelyük közelében van Silosi Szt. Domonkos sírja, ennek a szentnek a pártfogására bízta ezt a vágyát. Hamarosan meg is fogant legfiatalabb gyermeke. Ide kapcsolódik „minden domonkosok” egyik legismertebb és legszebb legendája. Mikor Boldog Janka szíve alatt hordta Szent Domonkos atyánkat, különleges álma volt: egy fekete-fehér kiskutyát hozott a világra, amely égő fáklyát tartott. A kutya körülszaladt a világon és a szájában lévő lobogó fáklyával lángra gyújtotta azt. Janka álmára lelkiatyja adta meg a magyarázatot: fiúgyermeket fog szülni, aki fellobbantja Isten Igéjének tüzét a földön. Mikor ez a gyermek 1270 körül megszületett, mi sem volt természetesebb, mint hogy szülei Silosi Szt. Domonkosról nevezik el. A vájt fülűek azonban felfedezhetik az összecsengést a „Dominicus” név és a „Domini canis”, azaz az Úr kutyái név között – de nem mellékes a Domonkos név jelentése sem. Egyszerűen és lényegre törően ennyit tesz: az Úré.
Domonkosnak tehát már születése pillanatában mindent megadott az Úr, hogy egyenes úton indulhasson az életszentség felé. Anyjától – bátyjaival együtt – őszinte, mély vallásosságot kapott.
Boldog Janka életéről további adataink nincsenek. Egészen biztos, hogy imáival kísérte fiainak életét és a Prédikátorok Rendjének kibontakozását – melynek legkisebb fia az alapítója, középső fia pedig buzgó tagja volt. Valószínűleg a XIII. század elején hunyt el. Hisszük, hogy a mennyi boldogságban közbenjárásával folytatja azt, amit itt a földön tettekkel és jó példával csinált: szent életű, buzgó prédikátorokat nevel.
B_Janka