Oldal kiválasztása
  1. HÉT: A domonkos család: apostoli nővérek, DSI

A domonkos rendben az apostolkodó (tehát nem teljesen szemlélődő, zárt életet élő) nővérek egymástól jogilag független kongregációkba tömörülnek. Ők azok, akiknek az élete inkább hasonlít a testvérek életformájára, hiszen az állandó imaélet mellett külső apostoli szolgálatokat látnak el, a maguk tevékenységével hirdetve az örömhírt és Krisztust: tanítanak és nevelnek, családokat segítenek, egészségügyi és oktatási intézményeik vannak, a szegénynegyedekben a legkiszolgáltatottabbakat segítik…

Ma öt kontinensen kb. 150 domonkos női kongregáció van, melyek a ’90-es évek végén alakult Dominican Sisters International (DSI) mozgalmához tartoznak. Ennek a szervezetnek az a célja, hogy az apostoli kongregációk közötti együttműködést és információáramlást biztosítsa. Ennek érdekében a tag-kongregációk általános elöljárói háromévente találkoznak az Általános Gyűlésen (General Assembly), ahol beszámolók és személyes beszélgetések révén tájékozódhatnak a kontinensek és a kongregációk életéről, nehézségeiről, örömeiről, projektjeiről, és hatévente megválasztják a nemzetközi koordinátort a DSI élére, illetve minden kontinens koordinátorát. A nemzetközi koordinátor és a kontinensek koordinátorai képezik a DSI tanácsát, akiknek az a szolgálata, hogy a gyűlések közötti időszakban is biztosítsák az együttműködést és a kommunikációt a kongregációk között (ez egyébként részükről sok utazással jár együtt).

Néhány adat érdekességképpen: Európában van a legtöbb domonkos kongregáció anyaháza, így 80 kongregáció tartozik a mi kontinensünkhöz; Észak-Amerikához 21 kongregáció, Dél-Amerika és Karib szigetekhez 19 kongregáció, Afrikához 6 kongregáció (bár az amerikai és az európai kongregációk közül soknak vannak tartományai és házai Afrikában), Ázsiához 23 kongregáció tartozik (bár 46 kongregáció van jelen összesen). Van néhány olyan domonkos kongregáció is, akik nem tagjai a DSI-nak. 2015-ös adatok szerint 22870 domonkos nővér van a 150 kongregációban. Létszám szempontjából változóak a kongregációk: van egy 1000 fő fölötti létszámú nagy kongregáció, van 5 több mint 500 nővérrel, 31 több mint 200 nővérrel, 9 kongregáció, ahol 150 fölött van a létszám; 21, ahol 100 fő fölött; 29, ahol 50 körül mozog a létszám, és 53 kis kongregáció, ahol a tagok létszáma nem haladja meg az ötvenet, ezek többsége Európában van.

A mi kongregációnk 48 fővel szintén ebbe a kategóriába tartozik, egyelőre. 🙂 Egyébként a legtöbb novícia Ázsiában, és különösen is a vietnámi kongregációkban van, ahol a noviciátus néha meghaladja a 100 főt – a következő bejegyzés képein csak 60-an vannak, első sorban a jelöltek, mögöttük a novíciák, a következő képen pedig közel 75-en vannak csak a jelöltek és novíciák. 🙂

soeurs