Oldal kiválasztása

34. HÉT: Szent Domonkos 9 imamódja – 1. rész

Szent Domonkos életéről és imaéletéről a legjelentősebb forrás szentté avatási pere, és az ebből született „a 9 imamód” című kivonat. Különös, és a mai ember számára nagyon tanulságos, hogy Szent Domonkos mennyire bevonta testét is az imába, jobban mondva mennyire egységben élt önmagával, teste egészen alárendelődött lelkének, és kifejezte azt.

Gyakran vádolják a keresztényeket test-ellenességgel, az önmegtagadást, a böjtöt, a házassági hűséget és a cölibátust félreértve. Szent II. János Pál pápa a test teológiája munkacímen elhíresült katekézis-sorozatában jól megvilágítja az eredeti, Isten által teremtett kapcsolatot test és lélek közt. A bűnbeesés előtti emberben egységben volt test és lélek, az emberség lényegét, szubsztanciáját együtt fejezte ki, a test tökéletesen megjelenítette a lelket, a halhatatlan isten-arcú ember jeleként, megvalósulásaként. A bűnbeesés következménye a hasadás, a test fölébe szeretne kerekedni rendetlen vágyaival a léleknek. A megváltás kegyelme, hogy az ember Krisztusban újra egységbe kerülhet önmagával.

A megváltott ember nem egyszerűen a harmóniát nyerheti vissza a világgal, önmagával, testével, hanem Istennel egy egészen új kapcsolatba léphet, nem a teremtmény szintjén („gondozzátok a kertet és szaporodjatok”), hanem az adaptált istengyermek módján, az „Édesgyermek”, Krisztus mintájára („életét adja barátaiért”). Krisztus emberként tisztaságban, szegénységben, az Atyának való engedelmességben, életét adva a rábízottakért, mindannyiunk és az Atyaisten iránti lángoló szeretetben élt köztünk, ezt az isteni életet élhetnék mindnyájan — hisz erre vagyunk meghívva és küldve — és ezt az isteni egységre, kommunióra jutott, a megváltás művében aktívan részt vevő, krisztusi életet élte Rendalapítónk, Szent Domonkos.

Hála a kortársak kíváncsiságának és tiszteletének, a lejegyzett, sőt lerajzolt 9 imamód, 9 testtartás, mozdulat és szavak ma nekünk is elmondják, megmutatják, hogyan kommunikált Domonkos az Úrral, hogyan valósult meg egy megváltott ember egységben, kommunióban élt élete.

Azt gondolom, hogy a 9 imamód sorrendje nem véletlen, egy utat mutat be, lelki utat a találkozástól és köszöntéstől a küldetésig, bevezet az imaélet alapjaiba és mélységeibe, talán sokkal bőbeszédűbben, mint egy lelki könyv. Egy ilyen lelki útként való értelmezése a 9 imamódnak még csak egy réteg abból a gazdagságból, amiből mindig veszítünk elégtelen szavainkba öntésekor.

Folytatás a jövő héten…

dom1