Oldal kiválasztása

39. HÉT: A domonkos fogadalmi formula: miért csak az engedelmesség?

Egy korábbi posztban már volt szó az engedelmességről, mint a hármas fogadalom egyikéről. Most arról írnék, miért van az, hogy a domonkosok csak engedelmességi fogadalmat tesznek, de azt duplán?

A domonkos fogadalmi formula így hangzik:

„Én, N.N. nővér, fogadalmat teszek és ígérek engedelmességet Istennek, a Boldogságos Szűz Máriának, Szent Domonkosnak és neked, N.N. nővér, az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Kongregáció általános főnöknőjének, valamint a te utódaidnak, Szent Ágoston Regulája és a Kongregáció Konstitúciói szerint. Engedelmes leszek neked és a te utódaidnak halálomig.”

Első ránézésre furcsa lehet, hogy hiányzik ebből a megfogalmazásból a tisztaság-szegénység-engedelmesség megszokott hármas fogadalma. Ez mégsem jelent hiányosságot. Számunkra a tisztaság és a szegénység benne foglaltatik az engedelmesség fogadalmában: mindkettő az Isten szerető hívásának való engedelmességből fakad. Vagyis az engedelmesség egy önkéntes, szeretetteljes válasz arra, amire az Úr hív, többek között a tisztaságra, szegénységre is.

Engedelmeskedünk tehát az Úr szerető hívásának közvetlenül, hogy Vele legyünk, és az Ő akaratát teljesítsük. A szövegben viszont kétszer is szerepel, hogy engedelmességet fogadunk. Ez a második engedelmesség a Rend küldetésére vonatkozik. Engedelmesség az evangélium hirdetésére, valamint a lelkek üdvösségére irányuló minden tevékenységre való meghívásra és küldetésre, ami az Úrtól az elöljárón, valamint a közösségi döntéseken keresztül ér el hozzám. Ennek különleges fontossága van a Rendben: az Örömhír hirdetése nem egyéni akciózás, hanem a közösség egységes munkája, szolgálata, még akkor is, ha mindenki mást csinál, szem előtt tartva, hogy hol, mikor, mire, kire van szükség. Ebben lehetnek saját meglátásaim, amiket az elöljáróm vagy a közösség elé tárhatok, de mivel én magam nem biztos, hogy teljes egészében átlátom a dolgokat és ismerek minden szempontot, éppen ezért rábízhatom magamat az elöljáró, illetve a közösség döntésére, tudva azt, hogy ezt a döntést Isten akaratát keresve hozták meg.

fog