Oldal kiválasztása

41. HÉT: „Eget nyitni föléjük..” – Domonkos apostoli munka ma: tanítás, nevelés…

A kamasz sokszor felteszi a következő kérdést egy-egy nem túl népszerű matematikai anyag résznél: „Mikor fogom én ezt használni az életben?” A kérdés választ, a válasz újabb kérdést kap, és lassan beszélgetéssé válhat, ha jól irányítjuk. Több év együtt gondolkodása (pl. matematikaórákon) nagyon szép gyümölcsöket teremhet az első fontos és a valódi igazságot kereső kérdéseknél. Jó látni a mondatok mögött a gondolkodás vágyát, és jó hallani az értelmük nyiladozására utaló megnyilvánulásokat. Szinte észre sem veszik, hogy mindez, (a vágy a tudásra és a kérdezni tudás) annak is következménye, hogy akkor ott, tanórán engedték magukat vezetni a kérdések mentén, hogy az ő megoldásaik is megoldások lehettek, és újabb nyitott útra leltek, melyen tovább lehetett menni.

Domonkosként tanítani nagyon szép meghívás arra, hogy segítsük a ránk bízottakat az igazság keresésének útjához vezetni, segítsünk „eget nyitni föléjük”, ahogy egyszer egy idős, bölcs szerzetestanár fogalmazta.

Japánban van egy közmondás: „ A gyermek édesanyja hátát nézve nevelődik.”
Évről évre egyre mélyebb tapasztalat számunkra, hogy a gyerekekkel közösen megélt zarándoklat, hittanhét, tábor felér egy egész iskolai év délelőttjeinek hatékonyságával. Mindaz az érték, amelyet szeretnék átadni: a közös ima, a segítőkészség, figyelmesség és még az illemtan gyakorlása is mind-mind szinte észrevétlenül válik életük részévé ez idő alatt. A körülöttünk lévő világ természeti és kulturális értékeit is úgy hozhatjuk a legközelebb hozzájuk, ha együtt csodálkozunk rá egy-egy kincsre.

Ha bátran és nyitott szívvel olvasunk Szent Domonkosról, akkor a fenti sorok visszatükröződését is ott találhatjuk a következő mondatban: „Az imádkozásnak ezt a módját sokkal inkább a példájával tanította a testvéreinek, mintsem szavaival.”

egetnyitni