Oldal kiválasztása

43. HÉT: A domonkos család ma Magyarországon

A domonkosok nem csak egy rend, hanem egy család. Ez azt jelenti, hogy különböző „egységek” tartoznak bele, vagyis különböző ágai vannak. Ezek közül a következők vannak jelen itthon:
A domonkos testvérek, vagy domonkos atyák ma három helyen élnek Magyarországon: az ősi soproni kolostorban, Szentendrén és Debrecenben. Az alapítástól egészen a legújabb időkig, a magyar provincia (tartomány) az előkelő hetedik helyet foglalta el a rendtartományok sorában, sajnos ma a kis létszám miatt nem önálló, hanem a német tartomány (Teutonia) része. Az atyák főként templomi, plébániai lelkipásztorkodással, teológia-tanítással foglalkoznak.

A domonkos világi rend olyan világi férfiakból és nőkből áll, akik világi hivatásukban akarják a domonkos lelkiséget élni, az örömhírt továbbadni. Rendszeresen találkoznak, együtt imádkoznak, tanulnak. Az ő közösségeik több helyen is megtalálhatók az országban, így Budapesten, Budakeszin, Sopronban, Debrecenben, Hódmezővásárhelyen, Emődön, Isaszegen stb.

Nagyon fontos ágát képezik a domonkos családnak az apácák, vagyis a szemlélődő nővérek, akik imádságos életükkel mindenki számára prédikálják, hogy Istennek kell abszolút első helyen lennie mindenki életében. Ők sajnos ma nincsenek jelen közösségi formában Magyarországon.

Végül az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos rendi Nővérek Apostoli Kongregációja olyan szerzetesnőkből áll, akik a domonkos apostoli életet élik, jelenleg 4 helyen az országban: Kőszegen, Szombathelyen, Budakeszin és Hódmezővásárhelyen. Fő apostoli területük a tanítás, nevelés, hitoktatás, lelkipásztori munka, intellektuális apostolkodás.

Bármilyen életállapotban is, de a domonkos család minden tagját összeköti a közös küldetés: az üdvösség evangéliumot hirdetni minden embernek.

domcsal