Oldal kiválasztása

44.hét – Domonkosok és az Egyház társadalmi tanítása

A katolikus egyház hagyományosan tanít arról, hogyan éljünk társadalomban, hogyan valósítsuk meg együtt minden ember javát, a közjót. Az Egyház társadalmi tanítása örök érvényű alapelveket fogalmaz meg arra nézve, milyen legyen a „jó” társadalom. Ezek közül a legfontosabbak: 1. az emberi méltóság elve: minden egyes ember értékes és tiszteletet érdemel, Istenképűségénél fogva; 2. a szolidaritás elve: a szegények különleges védelme; 3. a szubszidiaritás elve: a szolgáló (kisegítő) vezetés és a szervezetben alsóbb szinten levő csoportok önállóságának megvalósítása; 4. a közjó elve: az emberi kiteljesedés elősegítése mind egyéni, mind közösségi szinten; 5. az igazságosság elve. Ezeket az elveket konkrétan pápai enciklikák fogalmazzák meg, 13. Leó pápa 1891-es Rerum Novarum-jától fogva egészen Ferenc pápa Laudato Si’ 2015-ös enciklikájáig.

A domonkosok, igazság-hirdető hivatásuknál fogva, mindig foglalkoztak társadalmi kérdésekkel, akár elméletileg, akár a gyakorlatban. Aquinói Szent Tamás sok vonatkozásban ír erről a témáról; Firenzei Szent Antonin domonkos érsek a 15. században szintén ír és tevékenykedik e téren; Bartolomé de las Casas az indiánokat vette védelmébe az emberi méltóság nevében a spanyol gyarmatosítás idején; de jelenkorunk is bővelkedik domonkos példákkal társadalmi kérdésekben. Pier Giorgio Frassati, harmad-rendi domonkos, az olasz fasizmus idején segítette bátran az embereket, köztük sok szegényt; Louis-Joseph Lebret atya társadalomtudósként és filozófusként az „emberközpontú gazdaság” elméletét alapozta meg a 20. század elején; vagy említhetjük Horváth Sándort is, aki papként és filozófus-teológus egyetemi tanárként gazdagította írásaival a társadalmi kérdésekről szóló domonkos irodalmat a 20. század első felében. Ma élő emblematikus alakja a társadalmi-gazdasági kérdések képviseletének: Helen J. Alford OP, a római Pápai Szent Tamás egyetem társadalomtudományi karának dékánja.

frassati