Oldal kiválasztása

46. hét – A SZOMBATHELYI HÁZ MÚLTJA ÉS JELENE

A domonkos nővérek szombathelyi letelepedésének kezdetei 1905-ig nyúlnak vissza. Hosszas egyeztetés és szervezőmunka után, ekkor kezdhette meg a közös életet A Jézus Szent Szíve zárdába asszignált hat kar- és három laikanővér.

Az István Vilmos megyéspüspökkel kötött szerződés alapján a nővérek apostoli feladatul a leánynevelést kapták. A közösség tagja a Paragváry utcában álló épületben rendezhették be a rendházukat és építhették meg a kápolnát valamint az iskolát.

A szerződés értelmében a felsőbb leányiskola még abban az évben elindult, noha az iskola épülete még nem állt készen. A következő tanévben az elemi iskola négy osztályában is megkezdődött a tanítás, és megnyitotta kapuit a kollégium is.

A kezdeti nehézségek után a kőszegi intézményekhez hasonlóan, a szombathelyi tanintézetek is egyre nagyobb népszerűségre tettek szert, a túljelentkezések miatt a beiratkozásokat olykor rendőri felügyelet mellett lehetett csak biztonságosan lebonyolítani.

1913-ban kezdte meg működését a csupán rövid ideig működő óvónőképző. Az iskola hanyatlásának egyik oka a trianoni béke aláírása utáni határmódosítás volt. A szintén a nővérek igazgatásában lévő óvoda viszont képző bezárása után is tovább folytatta működését.

A szétszóratás a szombathelyi közösséget is elérte, így a rendi élet hosszú évekre megszűnt. A rendszerváltozás után az újjáéledő közösség itt kezdte újra a szerzetesi életet. A nővéreknek a régi rendháztól sajnos 2002-ben meg kellett válniuk, 2015-ben, Veres András püpök atya meghívására tértek vissza újra. Jelenleg egy három fős kis közösség teljesít itt szolgálatot – a Brenner János Általános Iskolában hitoktatást végeznek.

szombathegylgyerekek