Oldal kiválasztása

Magyarországi Boldog Pál

Magyarországon született, 1180 körül, nemesi családban. Szülei felismervén gyermekük nagyszerű szellemi képességeit, különös gondot fordítottak Pál taníttatására, aki jogászi pályát választott. Bolognában végezte tanulmányait, ahol később a kánonjog professzorává vált és maga is tanítani kezdett. Több jogi és erkölcstani munkát írt, az akkori idők legnagyobb magyar jogtudósaként tartják számon. Legfőbb műve, a Summa de Poenitentia a bűnbánat szentségéről szól.

magyar_pal

Bolognai tartózkodása során, 1221-ben Szent Domonkos beszédének hatására lépett be a Prédikátorok Rendjébe. Nemsokkal rendbelépése után négy társával – köztük Boldog Szádok – Magyarországon kezdte el hirdetni kiváló szónoki tehetséggel Isten Igéjét. Fáradságos munkájukkal sikerült több embert megnyerniük Krisztusnak, és Isten Törvényének terjesztése mellett a Domonkos Rendet is meggyökereztették hazánkban, megalapítva a magyar rendtartományt, melynek élére Szent Domonkos Pált nevezte ki, akire rábízta a magyarországi domonkos élet megszervezése mellett a kunok megtérítésének előmozdítását is. Pál rövidesen megkezdte a magyar kolostorok alapítását: Székesfehérváron, Veszprémben, Pesten és Budán – a mai Hilton szálló területén. 1241 előtt további kolostorok épültek Esztergomban, Kassán és Nagyváradon, Pécsett és Nagyszebenben. A Domonkos Rend az ország vezetésének és királyának a tetszését élvezte, s a domonkosok IV. Béla királyról is gondoskodtak a tatárjárás idején, amikor a Rendnek összesen 12 férfi és egy női kolostora volt.

Magyarországi Boldog Pál Magyarországon született, 1180 körül, nemesi családban. Szülei felismervén gyermekük nagyszerű szellemi képességeit, különös gondot fordítottak Pál taníttatására, aki jogászi pályát választott. Bolognában végezte tanulmányait, ahol később a kánonjog professzorává vált és maga is tanítani kezdett. Több jogi és erkölcstani munkát írt, az akkori idők legnagyobb magyar jogtudósaként tartják számon. Legfőbb műve, a Summa de Poenitentia a bűnbánat szentségéről szól.
Bolognai tartózkodása során, 1221-ben Szent Domonkos beszédének hatására lépett be a Prédikátorok Rendjébe. Nemsokkal rendbelépése után négy társával – köztük Boldog Szádok – Magyarországon kezdte el hirdetni kiváló szónoki tehetséggel Isten Igéjét. Fáradságos munkájukkal sikerült több embert megnyerniük Krisztusnak, és Isten Törvényének terjesztése mellett a Domonkos Rendet is meggyökereztették hazánkban, megalapítva a magyar rendtartományt, melynek élére Szent Domonkos Pált nevezte ki, akire rábízta a magyarországi domonkos élet megszervezése mellett a kunok megtérítésének előmozdítását is. Pál rövidesen megkezdte a magyar kolostorok alapítását: Székesfehérváron, Veszprémben, Pesten és Budán – a mai Hilton szálló területén. 1241 előtt további kolostorok épültek Esztergomban, Kassán és Nagyváradon, Pécsett és Nagyszebenben. A Domonkos Rend az ország vezetésének és királyának a tetszését élvezte, s a domonkosok IV. Béla királyról is gondoskodtak a tatárjárás idején, amikor a Rendnek összesen 12 férfi és egy női kolostora volt.