Oldal kiválasztása

Nyári örömök és hálaadás

 

vege a nyarnak

A nyarunk idén még a szokottnál is mozgalmasabb volt. Idén, természetesen nem saját erőből, hanem mások segítségével és jóvoltából, egy hetet zarándokoltunk Spanyolországban és Dél-Franciaországban, Szent Domonkos nyomában. Végig jártuk azokat a Rend élete szempontjából fontos, kiemelkedő helyeket, ahol Szent Domonkos is megfordult, kezdve születési helyével, Calaruegával, Fanjeaux-n, Prouille Toulouse-on át Lourdes-ig. Való igaz, Domonkos atyánk utóbbi helyen ugyan megfordulhatott, de még nem azért, hogy lerója Mária iránti tiszteletét, vagy hogy ott a közbenjárását kérje, hiszen Lourdes a 13. században még nem volt Mária-zarándokhely.

 

sztdomhaza

Szent Domonkos háza előtt Fanjeaux-ban. 

Domonkos 15 évig élt ebben a házban, és itt született meg benne a Prédikátorok Rendjének gondolata.

Az utunk csodaszép volt, erről később még lesznek beszámolók.
Július 26-31 között tartottunk Általános Káptalanunkat, melynek során több fontos dologról döntöttünk. Ezek közül kiemelkedik a domonkos kompletórium elfogadása, vagyis ezentúl a kompletóriumot, amit a Rendben mindig is a legfontosabb imaórának tartottak, eredeti, ősi domonkos rítusban imádkozzuk. Már el is kezdtük, és mondhatjuk, csodaszép!

 

P1380672

A káptalan, amely egyben választó káptalan is volt, egy másik fontos híre, hogy Deák Hedvig nővért választotta újabb hat évre.  Döntések születtek továbbá a szerzetesi fegyelem, a böjt, valamint stúdium terén is.
A nyár folyamán számos helyen megfordultunk: hittanos gyerekhetet Kőszegen, ifjúsági lelkigyakorlatot tartottunk Hódmezővásárhelyen, imaiskolát Budakeszin, Szombathelyen a Szent Márton találkozón, és még sok helyen sokféle módon voltunk jelen, lelkinapokon, Délvidéken ifitáborban, a Felvidéken leánytáborban, Kárpátalján felnőtt lelkigyakorlaton Roska Péter atya vezetésével, stb. Szóval bőségesen volt mit tenni az Úr szőlőjében….

 

kat_Margit_n

 Margit nővér és Katalin nővér akcióban egy lelkinapon

És természetesen voltunk Krakkóban az Ifjúsági Világtalálkozón…..

csapat_krakkó

A Krakkóba induló fiatalok a nővérekkel és testvérekkel

Belépés, beöltözés, elsőfogadalom, fogadalomújítás és örökfogadalom
A nyaraink központi és legszebb napjai azonban mindig Szent Domonkos ünnepe körül zajlanak, és ez nem volt másként idén sem.
Még június 18-án belépett a közösségünkbe Neveda Orsolya Délvidékről.
Egyed Rita nővérünk megkezdte a noviciátus második évét, amelyet különböző házainkban fog tölteni, ez idő alatt fogja próbálgatni apostoli szárnyait.

Ritan

Rita nővér (nem mellesleg valahol a Pireneusokban a domonkos zarándoklaton)

Nagy Benedikta nővérünk pedig, két év noviciátus után, Augusztus 5-én letette első fogadalmát. A szentmisét a Bajáról érkezett Fekete Szabolcs atya mutatta be.

Ben_nov_

Benedikta nővér a fogadalomtétel előtt…

Ben_kezbetetel

Ben_fog

A fogadalomtétel után

fekete_szabolcs_atya

A szentmisét Fekete Szabolcs atya celebrálta

Három másik fiatal nővérünk, Krisztina nővér, Angelika nővér és Márta nővér pedig fogadalmat újítottak:
Martan   Krisztinan    Angn

Akik fogadalmat újítottak… Márta n. Krisztina n. Angelika n.

Augusztus 6-án reggel, a Laudes keretében volt a beöltözése Hillebrand Barbara és Csomor Judit jelöltjeinknek, akik immár Ágota és Sára nővér néven élnek a közösségben. Megkezdték a szerzetesi élet első, kánoni évét, amelynek során mélyebb bevezetést nyernek a szerzetesi életbe. Rendszeresen órákon vesznek részt itt a rendházban: tanulni fognak rendtörténetet, spirituális teológiát, dogmatikát, kánonjogot, egyházi éneket (musica sacra), latin nyelvet, konstitúciót, stb. Látszólag csendes, de lelki-szellemi szinten is igen mozgalmas év áll előttük. ezen kívül persze részt vesznek, ahogy eddig is, a házimunkában.

 

beölt_1

A leendő novíciák az általános főnöknő buzdító szavait hallgatják

Beölt_3

A szerzetesi ruha átvétele

Beölt_4

Az új novíciák (középen, fehér fátyolban 😉 )

Augusztus 7-én közösségi képzésünk volt. Rendszerint ilyenkor az örökfogadalmasoknak van képzés, de ezen most kivételesen mindenki részt vett. Még szombaton este, tehát 6-án Balogh Piusz premontrei atya tartott nekünk egy nagyon mély előadást, vagy inkább elmélkedést a zsolozsmaimáról, amit ezúton is nagyon köszönünk neki még egyszer. Másnap pedig a domonkos kompletóriummal ismerkedtünk Mária nővér, a kongregáció liturgikus felelősének segítségével, hiszen ezentúl már az új (ősrégi) kompletóriumot fogjuk imádkozni.
Augusztus 8-án ünnepeljük Szent Domonkos ünnepét. Ezen a napon szoktak az örökfogadalmak is lenni. Idén Nagy Andrea nővérünk tett örökfogadalmat. Az ünnepre nagyon sokan eljöttek, köztük többségében a Felvidékről, hiszen Andrea nővér felvidéki. A szentmisét Gyurász Márk atya celebrálta, aki szintén a Felvidékről érkezett.

 

Öf_1

Bevonulás

Öf_2

Gyurász Márk atya

Öf_3

Andrea nővér (jobbra), és a magisztrája, Alberta nővér sem aggódta túl a dolgot

Öf_4

Mit kérsz? Isten irgalmát és a tiéteket….

Öf_5

Engedelmes leszek Neked és a te utódaidnak halálomig…

Öf_6

Istennek legyen hála sok-sok ajándékáért, kegyelméért!

Az Andrea nővér örökfogadalmáról készült videó itt megtekinthető
http://bonumtv.hu/orokfogadalom-tetel/

vege a nyarnak

Vége a nyárnak – jönnek a várva várt „szürke”, de ugyanolyan szorgos és imádságos hétköznapok!

Istennek legyen hála!

IMG_9383