Oldal kiválasztása

Az Oltáriszentség imádása

​Egy mély és kortárs nyelven megszólaló könyv az Egyház szívéről
A Szent István Társulat és a Domonkos Nővérek
közös kiadása

termek_4174_2

Imádásra vagyunk teremtve. Isten mindent megadott nekünk ahhoz, hogy elismerjük nagyságát és fenségét, szemléljük szépségét, örvendjünk annak, hogy ő valóban a mindenható Isten, a mi Teremtőnk, Atyánk és az Ő Fiában, Jézusban a mi Megváltónk.

Azért, hogy igazi imádóvá váljunk, amilyeneket az Atya keres magának, alázatos tanulásba kell kezdenünk. Az imádás az Egyház kincse és legfőbb tevékenysége, ez az élete, ami az évszázadok során egyre nyilvánvalóbbá vált, egészen az eucharisztikus imádásig. Az Egyház előttünk élt tagjai értékes tanítással szolgálnak számunkra, amely által olyan imádókká válhatunk, akik lélekben és igazságban imádják az Istent. Ez a könyv ebbe a tanításba vezet be minket.

Szerzők: Fabrice Hadjadj, filozófus, Jonas du Saint Esprit (kármelita), Marie-Anne du Sacré Coeur (bencés), Martin de la Trinité (kármelita), Emmanuel Perrier (domonkos), Florian Racine (egyházmegyés pap), Mgr. Rey (Fréjus-Toulon püspöke).

A Tartalomból:– Az Oltáriszentség imádása
– A bóbiskolás dicsérete
– Megmaradni jelenlétében
– Élni a szentségimádást
– Imádság vagy imádás?
– Az imádás: jelzőtáblák a Szentírásból
– Az Oltáriszentség imádása: mozdulatlanság ami mozgásba hoz

Kapható a Szent István Társulatnál: ​http://szitkonyvek.hu/termek/4174

termek_4174