Oldal kiválasztása
Csáki Móric egyike a középkori magyar domonkos rendtartomány szentjeinek. Nem szokványos élete tanúsítja, hogy a szerzetesi hivatáshoz való ragaszkodás, annak az elsőbbsége minden mással szemben a keresztény középkorban sem volt magától értetődő.
Móric a Magyar Királyság egyik legősibb és leghatalmasabb nemzetségének, a Csák családnak a sarja. 1270 körül született a Veszprém megyei Ugodon, ahol a család ősi vára állt. Apja Csák Demeter bán volt, bakonyi ispán. Legendája szerint Móric már gyermekkorában vonzódott a szerzetesi élet felé – lelkesen hallgatta a náluk megforduló domonkos barátokat – de családja ebben nem támogatta. Szülei halála után már szerzetes akart lenni, de rokonai és barátai azt tanácsolták neki, hogy – mivel ő volt a legidősebb fiú – ne hagyja veszendőbe menni a család óriási vagyonát és hatalmát. Az unszolásnak engedve feleségül vette Aba Amadé nádor leányát, Katalint. Három év házasság után azonban feleségével együtt úgy döntöttek, hogy mindketten domonkos szerzetesek lesznek: Móric a mai Margit-szigeten lévő férfikolostorba, míg felesége az ottani apácazárdába lépett be. Nem nyugodott bele ebbe azonban a család: apósa Móricot a budai vár egy tornyában fél éven át fogva tartotta, hogy eltérítse elhatározásától. Ő hűségesen kitartott, így visszaengedték őt a kolostorba. Rendtársai látva, hogy nem tudják a rokonok zaklatásától megkímélni, a bolognai kolostorba küldték. Később Móric visszatért Magyarországra, és a győri kolostorban élt 1336-ban bekövetkezett haláláig. Legendája beszámol arról, hogy mennyire szigorú szerzetesi életet élt Móric: szívesen virrasztott a tabernákulum előtt, naponta elimádkozta a teljes zsoltároskönyvet, szeretettel törődött a szegényekkel, és ő maga is nagyon szerette a szegénységet ruházkodásban, étkezésben. Győrben temették el, sírjánál sok csoda történt. 1566-ban azonban a kolostor a város nagy részével együtt leégett, így Csáki Móric ereklyéinek is nyoma veszett.
Legendája olvasható magyarul: Boldog Csáki Móric élete. In: Legendák és csodák. Szentek a magyar középkorból II. Osiris, Bp., 2001, 331-341. Ford. Madas Edit

Csak_Moric