Oldal kiválasztása

Montepulcianói Szent Ágnes

Ágnes az olaszországi Gracciano városában, a gazdag Segni családban született 1268-ban. Már hatéves korában kolostori életre vágyott, de szülei csak kilencéves korában engedték meg, hogy beléphessen egy montepulcianói kolostorba. A gyermek Jézust és a Szűzanyát nagy odaadással és szeretettel tisztelte. Sok rendkívüli kegyelmet kapott és természetfölötti események kísérték életét.
Egyszer megjelent Ágnesnek a Szűzanya, karján a gyermek Jézussal, akinek a nyakában arany láncon egy kis arany kereszt függött. A Gyermeket a Szűzanya Ágnes kezébe adta, aki aztán elkérte emlékül Jézustól a kis keresztet. Ezt a kincset egész életében megőrizte.
Egy másik alkalommal a Szűzanya három kavicsot adott át Ágnesnek, azzal a céllal, hogy használja majd fel azokat egy kolostor építésénél. Ágnes ekkor még nem gondolt arra, hogy valaha elhagyja akkori kolostorát, de a Szűzanya megerősítette, hogy tartsa csak meg a három kavicsot a Szentháromságra való tekintettel. Ekkor még nem sejthette Ágnes, hogy később kolostort fog építeni Montepulcianóban.
Még csak tizenöt éves volt Ágnes, amikor a pápa rendeletére a proceni (viterbói) kolostor élére nevezték ki. Amikor beiktatták, mannaeső hullott az oltárra. Előzőleg tevékenyen előmozdította e kolostor megalapítását. Fiatal kora ellenére anyai gondoskodással látta el elöljárói feladatát. Híressé vált életszentségéről. Huszonkét év múlva, 1306-ban a montepulcianói lakosok kérésének engedve átköltözött abba az új kolostorba, amelyet akkor alapított Szent Ágoston regulája alatt, és néhány évvel később „teljesen és tökéletesen” a Domonkos Rend irányítása alá helyezett, mert Szent Domonkos szabályzata szerint óhajtotta követni az evangéliumi tökéletesség útját. A Szentlélek ajándékaival megerősítette Ágnest. Az imádság és a szeretet ragyogóvá tette lelkét. Példás életével tekintélyt szerzett magának, amit arra használt fel, hogy az egység és a béke keresésére vegye rá az embereket.
1317. április 20-án halt meg. Idén fogjuk ünnepelni halálának 700. évfordulóját. Épen maradt testét ma is láthatjuk a montepulcianói domonkos templomban. Sziénai Szent Katalin „dicsőséges anyának” nevezte, akit követnünk kell tudományában és az alázatosság példájában. Életrajzát Capuai Boldog Rajmund írta meg. XII. Benedek pápa avatta szentté 1726. december 10-én.

montepulcianoi