Oldal kiválasztása

Limai Szent Róza

Limai Szent Róza, az első szent az amerikai kontinensen, aki 1586. árpilis 20 (vagy 30)-án született Limában (Peru). Eredeti neve Isabel de Flores, de a családban szépsége miatt Rózának kezdték becézni, s a bérmálásban is ezt a nevet kapta.
Lelki szépsége is korán kifejezésre jutott: már családjában elkezdte komolyabban gyakorolni az erényeket. Életét az imádságnak, vezeklésnek, a tisztaságnak és a boldogságos Szűz tiszteletének szentelte. Kertjükben kis kunyhó állt, s ott elmélkedett, imádkozott és gondozta a kertet. 1606. augusztus 10-én Szent Domonkos harmadrendjének lett a tagja. A rendben a Szűz Máriáról nevezett jelzőt vette fel, pontosabban a Rosa de Santa Maria nevet. Lelkiségének középpontjában a megváltó Úr Jézus szeretete állt: „A szemlélődés teljes nyugalmában, mindent beragyogó fényességben álltam, telve csodálattal, és a fényesség közepén feltűnni láttam a Megváltó Keresztjét. E ragyogó fényesség legbensejében megpillantottam az én Uram, Jézus Krisztus szentséges emberségét. Éreztem, hogy Jézus Krisztus emberségéből a felség elmondhatatlan sugarai hatoltak lelkem mélyéig.” Szigorú vezeklés és a másokért való szünet nélküli fáradozás jellemezte.

“Térjetek meg! Térjetek meg!”

Életének három jelentős gyümölcse lett: az első női szemlélődő kolostor alapítása Dél-Amerikában, a szegények gondozásának rendszeresítése és a missziókért való ima. Ez utóbbiról így ír: ,,Ha nem nő volnék, tanulmányaim végeztével azonnal teljes erőmmel a missziós munkának szentelném magam. Arra törekednék, hogy a legvadabb és legelhagyatottabb vidékekre menjek, ahol még kannibálok élnek. Csak azzal törődnék, hogy az indiánok megmentésére és üdvözítésére ajánljam fel mindenemet: erőmet, verítékemet, véremet, hogy hirdethessem nekik az evangéliumot, és taníthassam őket: Térjetek meg! Térjetek meg!”
Életének utolsó három hetében hosszú, sok fájdalommal teli haláltusát vívott. A legnagyobb kínok dacára is örömmel készült a halálra. 32 éves korában, 1617. augusztus 24-én Limában halt meg. 1668. február 12-én IX. Kelemen pápa avatta boldoggá, 1671. április 12-én pedig X. Kelemen pápa szentté avatta.
Életpéldája segítsen bennünket is a szenvedések panasz nélküli elviselésében és megtérésekért való kitartó imában!
Róza