Oldal kiválasztása

Kölni Szent János

Kölni Szent János a Gorcumban, 1572 júliusában vértanúságot szenvedett hitvallók egyike. Gorcum (Gorichen) kis helység Németalföldön, ahol ebben az időben a spanyol uralom elleni szabadságharc zajlott. A spanyol, egyben Habsburg hatalom fennhatósága elleni lázadás összekapcsolódott a katolikus hit elleni tiltakozással, vagyis aki a katolikus hitet vallotta, az a haza ellenségeként nem számíthatott sok jóra. Ugyanakkor a gorcumi vértanúk kínzói rablóbandának, kalózoknak nevezhetők, tehát nem valamiféle nemes politikai szándék, hazafiság, vagy a vélt igazságok megvédése vezette őket.
Gorcum városában először az ottani ferenceseket tartották fogva és vetették alá kínzásoknak, de amíg végül sor került a kivégzésre, világi papokat, ágostonosokat és egy premontrei szerzetest is foglyul ejtettek – és Kölni Szent János domonkos szerzetest. A hűséges szolgáknak kezdettől két ponton, két hitigazsághoz való ragaszkodásban kellett megvallaniuk a hitüket: Krisztus valóságos jelenléte az Oltáriszentségben és a pápa elsőbbsége.
Szent János életéről nem sokat tudunk. Kölnben lépett be a prédikátorok rendjébe, később Hornaer városában szolgált plébánosként. Mikor eljutottak hozzá a hírek, elöljárója beleegyezésével álruhában látogatta a fogságban sínylődőket, hogy hozzájussanak az Oltáriszentséghez. Emellett igyekezett a rájuk bízott, és most pásztor nélkül maradt katolikusokat gondjába venni. Aztán gyanússá vált, és őt is elfogták, mikor egy alkalommal keresztelni indult.
A fogvatartás utolsó napjaiban a „tengeri koldusok” Breille városához hajóztak foglyaikkal, vezetőjük, de la Marck gróf parancsára. A vértanúk ünnepélyes menetben, korbácsütések közepette, a Te Deumot énekelve vonultak be a városba. Vad haraggal fogadták őket, egyesek kövekkel, mások sáros vízzel („Hints meg engem Uram…”). A főtéren körbe meneteltek, aztán térdelve elénekelték a Mindenszentek litániáját. Az utolsó fohász után beállt csendből a városiak ordításával indult a litánia befejezése: „Könyörögjünk!”. A foglyok egyike elénekelte a könyörgést, a többiek válaszoltak rá: „Ámen.” Ezután az éjszakát abban a pajtában töltötték, ahol másnap, július 9-én hajnalban felakasztották őket.
Boldog IX. Piusz pápa 1867-ben avatta szentté a tizenkilenc hitvallót, akik vérükkel tettek tanúságot. Július 9-én ünnepeljük őket.
Kolni_Janos