Oldal kiválasztása

31. Vietnámi domonkos vértanúk

A vietnámiak tradicionális vallása nem a kereszténység, hanem a buddhizmus, illetve a konfucianizmus. A keresztény missziós tevékenység a 16. században kezdődött az országban, melynek eredményeként virágzó egyházi élet alakult ki, bár a keresztények kezdettől üldözést szenvedtek hitükért. Jelentős számban jöttek létre világi domonkos közösségek is, melyek élvezték a lelkipásztorok támogatását.
A keresztények üldözése több hullámban zajlott. Igen súlyossá a XVIII. század végén, illetve a XIX. században vált, először polgárháború, majd keresztényüldöző császári rendeletek következtében. Tilossá vált a keresztény vallásgyakorlat, a külföldi misszionáriusokat kitiltották az országból, a templomokat és kolostorokat feldúlták. A keresztényeket hitük megtagadására akarták kényszeríteni. Sokan meghaltak, vagy súlyosan megkínozták őket, közöttük püspököket, papokat, szerzeteseket is. A Vatikán a hitük miatt mártírhalált halt vietnámiak számát 130.000 – 300.000 főre becsüli. Az üldözés csak 1883-ban csillapodott, amikor az ország francia gyarmattá vált.
A mártírok boldoggá avatási eljárása már a XX. század elején elkezdődött. II. János Pál pápa 1988. június 19-én 117, név szerint is ismert vietnámi vértanút avatott szentté. A 117 szentté avatott személyből 96 volt vietnámi, 11 spanyol és 10 francia. Közülük 59 személy volt a Domonkos Család tagja: hat püspök (közöttük Delgado Szent Ignác), valamint számos áldozópap és világi domonkos (így Pham Trong Kham családapa). Az áldozatok között volt sokgyermekes édesanya is, valamint a legkülönbözőbb foglalkozású emberek. Többségüket kivégezték, mások a börtönben elszenvedett kínzásokba haltak bele. Névtelen sírba temették őket, de emlékük a hívek körében tovább élt, példát és erőt adva későbbi korok keresztényeinek a hithez való hűségre.
Vietnamivt