Oldal kiválasztása
2017. október 14-én Dr. Székely János püspök atya felszentelte kőszegi rendházunk új kápolnáját.

Kapolnaszent_oltar_Koszeg

 

Az új kápolna és oltár felszentelésére, valamint a kibővített rendház megáldására hivatalos volt a kápolna tervezőjével, Bartók Istvánnal együtt a kivitelező és műszaki ellenőr is, valamint a más házainkból, Szombathelyről és Budakesziről is jöttek a nővérek közül.
A szép, és összetett szertartásban segédkezett Ipacs Bence atya, püspöki szertartó. Püspök atya nagyon szép beszédet homíliát mondott, amelynek középpontjában a templomból fakadó forrás állt (Ezekiel próféta alapján), valamint kiemelte, hogy a kápolna minden szerzetesközösség szíve. A kápolna titulusa Szűz Mária, Béke Királynője lett.
Deo gratias!