Oldal kiválasztása

Imádkozd a Miatyánkot Szt. Tamással – 7. nap

“Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”

A Miatyánk harmadik és negyedik kérés azon javakra irányul, melyek által eljutunk az örök életre. Az ötödik, a hatodik és a hetedik kérés az örök élet útjában álló akadályok elkerülésére irányul.

Ötödik kérés: Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek

Az első akadály, amit el kell kerülni az örök élet felé vezető úton, a bűn, amely kizár minket Isten dicsőségéből. Ez a kérés tehát a második kérést visszhangozza: „Jöjjön el a te országod”.

Miért kérjük ezt?

Azért, mert ez a kérés két olyan dologra tanít bennünket, amelyek szükségesek ebben az életben:

  • Az embernek mindig őriznie kell magában a szent istenfélelem ajándékát és az alázatot. Ezen a világon nem tudunk bűntelenül élni „Kétségkívül illő tehát még a szentek részéről is, hogy az Úr imájának ezeket a szavait is imádkozzák. Kivétel nélkül minden ember bűnösnek és adósnak vallja magát”.
  • Mindig a remény állapotában kell élnünk. Soha nem szabad kétségbeesnünk Isten megbocsátását illetően.

 „Így, ha megfontoljuk az Úr imájában az ötödik kérés tartalmát: Bocsásd meg  ami vétkeinket¸ akkor megszületik bennünk a szent istenfélelem és a remény; ez a kérés megmutatja nekünk, hogy minden bűnös, aki megbánja és megvallja bűneit, irgalmasságot nyer”.

Mikor nyer meghallgatást ez a kérés?

Minden bűn két dolgot foglal magába: az elkövetett bűnt és az azt követő büntetést. A bűn bocsánatot nyer a megbánás és a gyónás által. Ez elegendő a bűn megbocsátásához. A bűnösnek tehát nem szabad elkeserednie. De ha ez elég, akkor mire jó a pap?

A töredelemre való tekintettel Isten megbocsátja a bűnt, az érte járó örök büntetést pedig ideiglenes büntetéssé változtatja. A bűneit töredelmesen megvalló bűnös tehát megkapja a büntetését, de az időleges. Amennyiben gyónás nélkül (de megbánással a szívében) halna meg, a tisztítótűzbe jutna. A gyónásban a pap feloldja a bűnért járó időleges büntetést. Ez az időleges büntetés kiváltható az ún. búcsúkkal. „A bűnök a töredelmes bűnbánat által megbocsátást nyernek, a büntetés pedig elmarad a szentgyónás és a búcsú révén.”

Miatyánk_7

Mit kell tennünk, hogy Isten meghallgassa ezt a kérésünket?

Hogy az Úr meghallgassa ezt a kérést, meg kell bocsátanunk felebarátunknak amit velünk szemben elkövetett. Ez az egyetlen feltétel.

És ha valaki nem akar megbocsátani felebarátjának, akkor inkább hagyja ki a Miatyánkból ezt a részt: „miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”.

„Ettől az illető még nem hagyhatja ki ezt a részt: miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ezzel ugyanis nem hazudik, hiszen nem a saját nevében imádkozik, hanem az Egyház nevében, aki nem téved. Nem véletlen, hogy ezt a kérést is többes számban mondjuk”. Tamás még hozzáteszi, hogy a felebarátunknak kétféleképpen bocsáthatunk meg: tökéletesen, amikor a sértett odamegy az őt megsértőhöz és megbocsát neki, vagy pedig – és ez mindenkinek kötelező -, amikor megbocsátunk annak, aki bocsánatot kér.

Tamás ehhez a kéréshez a „jótanács” ajándékát és az „irgalmasok boldogságát” társítja, az irgalmasokét, mert „ők irgalmasságot nyernek”.

A nap elmélkedése: Imádkozzuk el lassan a következő szavakat: „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”. Tegyük ezt alázatos lélekkel és a remény erényével. Bánjuk meg teljes szívünkből bűneinket és forduljunk teljes bizalommal Isten felé. A nap folyamán akár többször is megismételhetjük.

Imánkat végül a Szent Tamás ünnepén mondott könyörgéssel zárjuk : « Istenünk, te Aquinói Szent Tamást kitüntetted az életszentségre való buzgó törekvéssel és a szent tudomány szenvedélyes szeretetével. Kérünk, add segítségedet, hogy világosan megértsük tanítását, és híven kövessük jótetteinek példáját. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Áldott napot Szent Tamással !

Aquinas + Hozana + Lábjegyzetek