Oldal kiválasztása

1. Hét – Domonkos fiatalkora

1. Hét: SZENT DOMONKOS FIATALKORA

Szent Domonkos a spanyolországi Calaruegában született 1170 körül. Szülei: Guzmán Félix és Janka. Egy legenda szerint mielőtt Domonkos megszületett, édesanyja álmában egy kutyát látott, ami szájában égő fáklyával, s úgy tűnt, mintha a világot lángra lobbantaná. Ez a kis történet ott rejtőzik Domonkos nevében, hiszen a a név a latin Dominicus szóból ered: Domini canis, vagyis az Úr kutyája. Ezt a nevet viseli a Domonkos által alapított Prédikátorok Rendje, amit sokan csak úgy ismernek: Domonkosok. Domonkost a szülei Palenciában taníttatták, köztük 6 évet teológiatanulással töltött. Amikor azonban Spanyolországban éhség tört ki, Domonkos eladta könyveit, melyek közül 1-1 egy kisebb birtok árával is felért, és árát odaadta a szegényeknek, mondván, „nem akarok halott bőrök fölött tanulni, míg mások éhen halnak”.

Domonkos körülbelül 25 éves korában Osmában csatlakozott az ún. szabályozott kanonokokhoz, s ez idő alatt Szent Benedek regulája szerint él. S mégis itt született meg benne prédikátor hivatása és a prédikátorok rendje megalapításának gondolata.

Egyszer, 1203 körül, amikor Diego püspökkel Dániába ment, hogy diplomáciai feladatot lásson el, pontosabban közreműködjön egy hercegi házasság megszervezésében, amit sikerrel végbe is vitt, hazafelé Domonkos és Diego Dél-Franciaország a katarok, egy keresztény eretnek tanokat valló szekta által lakott területen ment keresztül. valóságos vitákat rendeztek velük a hitigazságokról. Domonkosban ekkor merült fel a gondolat, hogy csak a hiteles igehirdetők teremhetnek igazi gyümölcsöket, vagyis azok, akik valóban egyszerűek, szegények, alázatosak, hiszen maguk az eretnekek ezeket az alapvető értékeket keresték.

Domonkos fiatalkora tehát valójában alapja is a Domonkosok, vagyis a Prédikátorok Rendje megalapításának, amiről majd a következőkben lesz szó.

Domonkos Nővérek fényképe.