Oldal kiválasztása

10. hét – A stúdium

10. HÉT: ALAPPILLÉREINK: A STÚDIUM

Életünk alappillérének tekintjük a stúdiumot, vagyis „a folyamatos felkészülést a jelen kor kihívásaira Isten igazságának állandó és mind mélyebb megismerésével”.

Szent Domonkos a kézi munkát az állandó tanulás kötelezettségével váltotta fel, s ez a nagy újítás a domonkos élet ismertetőjegye lett. A tanulás nem csupán a tudásunkat gyarapítja, hanem egész személyiségünket alakítja, gazdagítja, mindenekelőtt pedig az Istennel és az Ő Igazságával való kapcsolatunkat De miért tartotta olyan fontosnak a stúdiumot, vagyis a tanulást Domonkos?

Úgy vélte, a tanulás táplálja a szemlélődést, és kiküszöböli annak tudatlanságból fakadó akadályait (Konst. 66.). Ez tulajdonképpen négy dimenzióban zajlik:

1. Isten Igéjének mind mélyebb megismerése, ízlelése, hiszen ez által magát a Szentháromságos Istent ismerjük meg, és azt, ahogyan a világban, közösségünkben, tevékenységeinkben és bennünk működik és jelen van. Csak akkor tudunk együttműködni Istennel, ha ismerjük Őt, ha folyamatosan kapcsolatban vagyunk vele. Mivel Isten különleges és közvetlen módon Jézus Krisztusban szólt hozzánk, ezért a Jézussal való kapcsolat is kiemelt helyet kap az életünkben. A Jézustól való tanulás a legfontosabb stúdiumunk: eltanulni Jézustól az Isten és emberek iránti szeretetet, jóságot és bölcsességet.

2. Szent Domonkos szerette az Egyházat. Éppen ezért számunkra is fontos, hogy egyházias lelkülettel éljük szerzetesi hivatásunkat. Ehhez szükséges a Szenthagyomány ismerete, az Egyházi Tanítóhivatal iránti engedelmesség, fogékonyság és nyitottság is (Konst. 68.).

3. Az isteni tudományok mellett azonban fontosak számunkra a világi tudományok is, hiszen „minden tudomány, amely világunkat igyekszik értelmezni, szövetségesünk Isten keresésében” (Konst. 71.).

4. Szent Domonkost követve fontosnak tartjuk továbbá, hogy lehetőségeinkhez mérten filozófiai és teológiai szempontból is képezzük magunkat, és figyelmesek legyünk a kortárs áramlatokra is, melyek alakítják kortársaink gondolkodását, és kérdéseket vetnek fel bennük, hiszen csak így tudunk mi magunk is az igazság nyomába eredni.

Rendünket a lelkek üdvösségre alapította Domonkos. Éppen ezért stúdium, a fent említett szempontok mellett ezért is fontos nekünk, hiszen a lelke üdvössége iránti buzgóságunk nem merülhet ki az erre való, egyébként szükséges vágyban, hanem megfelelő ismereteket, tudást igényel, valamint igazi erényeket, mint az okosság (gyakorlati bölcsesség), szeretet – az emberek és az igazság szeretete, és más egyéb erények – hűség, kitartás, igazságosság, aszkézis, stb, stb.. – hogy ezek mind elkísérjék és segítsék a lelkekért való munkánkat.

Legfontosabb stúdiumunk azonban mégis Isten hallgatása, Istenre való odafigyelésünk és az Ő szavának életre váltása.

Domonkos Nővérek fényképe.