Oldal kiválasztása

3.hét – Mi újat hozott Domonkos?

3. HÉT: MIBEN HOZOTT ÚJDONSÁGOT SZENT DOMONKOS?

A Szent Domonkos által alapított rend, a prédikátorok rendje, sok mindenben eltért, újított a szerzetesi élet 13. században megszokott formáihoz képest.

A monasztikus életforma alapvetően Isten keresésére irányul: Szent Domonkos ehhez hozzáteszi az apostoli életformát, amelynek célja mások üdvösségének szolgálata a prédikáció különböző formái által. Ez volt a kortársak számára legmeglepőbb újítása, hiszen addig az volt a természetes, hogy a szerzetes legfőbb és egyetlen kötelezettsége az imádság és ezért nincs szükség arra, hogy elhagyja a kolostorát.

A monasztikus szerzetesi élet ezért stabilitást feltételezett, azaz egy szerzetes abban a monostorban élte le az életét, ahová belépett. Domonkos a rend apostoli küldetése miatt azt akarta, hogy a szerzetesek ne legyenek egy kolostorhoz kötve, hanem készen álljanak arra, hogy bárhol hirdessék az evangéliumot. A domonkosok a városokban telepedtek le, hogy közel legyenek azokhoz, akiknek az evangéliumot hirdetni akarják.

Az evangélium hiteles hirdetése tanulást kívánt: ezért a stúdiumot, Isten igazságának szüntelen tanulmányozását Domonkos minden szerzetes élethosszig tartó kötelezettségévé és napi elfoglaltságává tette (az addig bevett fizikai munka helyett). Első testvéreit Párizsba, a katolikus világ legfontosabb teológiai központjába küldte tanulni. Így a domonkosok (és a ferencesek) közül kerültek ki a skolasztikus teológia nagyjai (Nagy Szent Albert, Aquinói Szent Tamás).

A monostorok alapvetően önellátásra, autonómiára rendezkedtek be. Szent Domonkos kolduló rendet alapított: azt akarta, hogy ne csak az egyes szerzetes ne birtokoljon semmit, hanem a közösség is legyen szegény, ezzel tegyen tanúságot az evangéliumi szegénységről, és szoruljon rá mások segítségére.

Végül Szent Domonkos igen jó szervező volt: olyan kormányzati struktúrát adott rendjének, amely azótalényegében változatlan. Ez a struktúra központosított, azaz a helyi közösség nem önálló, hanem egy nagyobb egységnek, a provinciának, illetve a rendneka része. Domonkos azt akarta, hogy a közös jóért mindenki vállaljon felelősséget: ezért a rend kormányzásának legfőbb eszközei a káptalanok, amelyek helyi és provinciai valamint rendi szinten is szervezik a rendi egységek életét.

Domonkos Nővérek fényképe.