Oldal kiválasztása

8. hét – A szentmise

8. HÉT: A SZENTMISÉRŐL

Az öt alappillérünk között ugyan nem szerepel külön a szentmise, de mégis annak mondhatjuk. Sőt, nem is csak egy a pillérek között, hanem három alappillérünk kiemelt megélési lehetőségét nyújtja nekünk minden nap: a közösség, az imádság és a compassió (engesztelés) pilléreit.

Az alappillérek olyan fontos elemei a domonkos hagyománynak, melyeken nyugszik az egész éltünk, amelyek nélkül nem lehetne a hivatásunkat megélni. Ez pedig sokszorosan igaz a szentmisére.

Minden nap részt veszünk a legszentebb áldozaton, és találkozunk a minket meghívó, feltámadt Úrral az Igében és az Eucharisztiában. Együtt vesszük körül az oltárt, ahol Jézus Krisztus keresztáldozata megjelenik, és együtt részesedünk abból a csodálatos eledelből, mely az Ő, – mérhetetlen szeretetéből – feláldozott Teste és Vére, a mi üdvösségünkért.

Így Krisztus naponta táplálja és építi kegyelmével a lelkünket és a közösséget; Vele, Általa és Benne imádjuk az Atyát; és az Ő végtelen értékű áldozatával engesztelünk a magunk és mások bűneiért. Felajánlhatjuk Krisztus áldozatát élőkért és megholtakért, és felajánlva magunkat is, az Ő áldozatával egyesíthetjük a szenvedéseinket, gondjainkat, fájdalmainkat.

A szentmise ajándékaiból nyerjük az erőt és kegyelmet a mindennapi élethez, és a további két alappillérhez is: a stúdiumhoz és az apostoli szolgálathoz, prédikációhoz.

Domonkos Nővérek fényképe.