Oldal kiválasztása

Rendi jubileumi ízelítő

2015. november 7-én, szombaton ünnepélyesen megnyitja a Rend 800 éves jubileumának esztendejét. A megnyitás nemcsak a Rend Mestere által, Rómában történik, hanem ezen a napon a világ minden táján és provinciájában a Rend férfi és női tagjai, szerzetesek és világi testvérek összegyűlnek, hogy együtt ünnepelhessék a jubileum kezdetét. A Rend liturgikus bizottsága ez alkalomból közreadott egy kis liturgikus füzetet, melynek köszönhetően a megnyitó mindenhol ugyanabban a formában fog történni, ezzel is kifejezve egységünket a Renden belül.

Orvietói Konstantin testvér feljegyzése szerint, egy alkalommal, amikor Szent Domonkos atyánk a Szent Péter bazilikában imádkozott, megjelent neki Szent Péter és Szent Pál apostol. Szent Péter egy vándorbotot adott át neki, Szent Pál pedig az evangéliumos könyvet, ezekkel a szavakkal: „Menj és prédikálj, mert Isten erre a szolgálatra választott ki téged!” 800 éve ez az a küldetés, amelyre a Rend tagjai, akárcsak maga Szent Domonkos, meghívást kapnak. Ezért a vándorbot, az evangéliumos könyv és az apostoli mandátum a közös jubileum-kezdő ünneplés szimbólumai, melyek emlékeztetnek bennünket küldetésünkre: „Menj és hirdesd az Evangéliumot!”

A jubileum ugyanakkor szép alkalom arra is, hogy a Rend tagjai együtt, egy családként imádkozzanak. Ezért 2015. november 7. és 2016. január 21. között, a világ minden táján, ahol szemlélődő domonkos apácák vannak, két-két napra monostoraikba hívják környezetükből a Rend tagjait, hogy együtt imádkozzák a rózsafüzért. A „Rózsafüzér zarándoklat” nevet viselő eseménysorozat célja, hogy egész év során rózsafüzér-láncot alkotva ünnepeljük a jubileumot. A Rend Mestere a jubileum megnyitása alkalmával rózsafüzéreket fog megáldani, mint az egész domonkos rendnek az imádságban való egységének szimbólumait, melyeket szétküldenek a világ minden domonkos monostorába. A közös imádságba belefoglaljuk a Domonkos Család tagjait a világ minden táján, különösen azokat, akik nagy szükségben vannak, hitük miatt üldöztetést szenvednek, erőszak áldozatai, vagy létbizonytalanságban élnek. Ugyanakkor jó alkalom ez arra is, hogy hálát adjunk a Rendért és az elmúlt nyolc évszázad ajándékaiért.

A római domonkos Angelicum (Szent Tamás) Pápai Egyetemen a Rend “Dei Verbum” címmel három napos szimpóziumot szervez február 25-27 között. A három nap témái: kinyilatkoztatás, prófétaság, prédikáció. Február 22-26 között pedig a domonkos harmadrend papi közösségeinek (egyházmegyés papok, akik a harmadrendhez tartoznak) képviselői fognak találkozni Rómában.

Július 1-16 között a fiatal domonkos szerzeteseknek lesz zarándoklata Szent Domonkos nyomában, Spanyolország, Franciaország, Olaszország területén. Július 16-augusztus 4 között pedig a domonkos rendi testvérek általános nagykáptalanja lesz Bolognában, ahol Szent Domonkos atyánk földi maradványait őrzik.

Mivel a domonkos rendben mindig is fontos szerepet játszott a művészet és gazdag hagyományra tekinthet vissza, november 22-január 23 között „Domonkosok és a művészet” címmel kiállítás tekinthető meg a római Santa Sabina kolostorban és kerengőjében. Az előző általános káptalan döntése szerint a jubileum ünnepléséhez hozzátartozik a Rend művészeti örökségének a bemutatása, és, a folytonosság jegyében, kortárs domonkos művészek megszólaltatása is, a Rend minden ágából és a világ minden tájáról.

2017. január 18-20 között a Rend missziós küldetéséről szerveznek konferenciát Rómában, hogy mintegy a jubileum lezárásaképpen, a világ minden tájáról összegyűlt domonkosok együtt reflektáljanak missziós küldetésükre, megosszák tapasztalataikat, együtt tekintsenek előre a Rend prédikációs küldetésének megélésében a mai világban.

A jubileumi év 2017. január 20 és 21-én zárul, ünnepélyes vigíliával a Santa Maria Sopra Minerva templomában, és 21-én a Lateráni Bazilikában bemutatott ünnepi szentmisével, melyre minden domonkost szeretettel várnak a világ minden tájáról.

JUBILEUMI IMÁDSÁG

Istenünk, irgalom Atyja,

aki Szent Domonkos szolgádat arra hívtad,

hogy zarándokként és a kegyelem prédikátoraként

hittel útra keljen,

rendünk jubileumára készülve mi is arra kérünk,

 öntsd újra belénk a Feltámadt Krisztus Lelkét,

hogy hittel és örömmel hirdethessük a béke evangéliumát.

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,

aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, Isten mindörökkön örökké.

Ámen.