Oldal kiválasztása

Teljes búcsú a Jubileum évében

Teljes búcsú lehetősége a Domonkos Jubileumi évben

Örömmel hirdetjük, hogy Őszentsége, Ferenc pápa, teljes búcsú elnyerésének lehetőségét adta meg mindazoknak a hívőknek, akik a jubileumi ünnepségeken részt vesznek (nemzetközieken vagy helyieken), és mindazoknak, akik a domonkos család templomaiba és kápolnáiba irányuló zarándoklatokon részt vesznek.

A búcsú szövege az Apostoli Penitenciáriától:

Az Apostoli Penitenciária, a Szentséges Atya, Ferenc pápa különleges felhatalmazása alapján, jóságosan teljes búcsúval egybekötött jubileumi évet engedélyez a szokásos feltételekkel (szentségi gyónás, szentáldozás, imádság a Szentatya szándékára) azoknak a krisztushívőknek, akik bűneiket valóban megbánták, és a szeretet hajtja őket. A teljes búcsút egy nap egyszer lehet elnyerni, az Irgalmasság Szentévének lelki céljaival lélekben egyesülve, és ugyanannyiszor a tisztítótűzben lévő hívők lelkeiért is fel lehet ajánlani kérés formájában. Azok nyerhetik el,

  • akik a teljes búcsút kérő levélben meghatározott jubileumi ünnepségeken áhítatosan részt vesznek;
  • akik a domonkos család templomait vagy kápolnáit zarándoklat formájában meglátogatták, és ott az Oltáriszentség előtt megfelelő ideig áhítatosan elmélkedtek, imádságukat pedig a Miatyánk, a Hiszekegy, a Jubileumi ima elmondásával, és Szűz Máriának, a Rózsafüzér Királynéjának segítségül hívásával (“Rózsafüzér Királynéja, könyörögj érettünk!”) zárták.

A domonkos család azon tagjai, akik betegség vagy más súlyos ok miatt nem tudnak a jubileumi ünnepségeken részt venni, akadályoztatásuk helyén nyerhetnek teljes búcsút, miután lelkükben szakítottak minden bűnnel, és felindítják a szándékot, hogy amint lehetséges, eleget tesznek a búcsúnyerés szokott feltételeinek; ha a szent szertartásokkal lélekben egyesültek, valamint könyörgéseiket és szenvedéseiket, vagy életük nehézségeit Márián keresztül az irgalmas Istennek felajánlották.

Hogy minél könnyebb legyen az Egyház kulcsai által lelkipásztori szeretetből elnyerhető isteni bocsánathoz való hozzáférés, ez az Apostoli Penitenciária nyomatékosan kéri, hogy a domonkos rend papjai a jubileumi ünnepségeken készséges lélekkel álljanak rendelkezésre a gyóntatásban, és gyakran szolgáltassák ki a szentáldozást a betegeknek.

Mauro Card. Piacenza

Apostoli Penitenciárius