Oldal kiválasztása

A 150 éves Jubileumunk logoja

Kongregációnk 150 éves jubileumának logójában összekapcsolódik a jelen a múlttal; s ami „régi”, egészen új formában jelenik meg. Rátekintve Kongregációnk örökségére, felelevenítettük és újra értelmeztük egykori címerünket, amelyhez hasonló az alapítás és a feloszlatás közti időszakból származó, régi szokáskönyvek elején, ill. a nővérek egykori iskolájának kitűzőjén is megtalálható.
A címer tetején található rendünk kulcsszava, a Veritas, ami végső soron Krisztusra utal, aki maga az élő Igazság. Ez alatt egy korona helyezkedik el, amely minket Árpád-házi Szent Margitra, Kongregációnk védőszentjére emlékeztet. A domonkos öltözetet, a fekete kappát és a fehér habitust felidéző fekete-fehér pajzsban található kis csillag Szent Domonkosra, Rendünk alapítójára utaló elem, a pajzson található, fáklyát vivő kutyával együtt, ami Domonkos sajátos prédikátori küldetésére utal:

„Anyja még Domonkos fogantatása előtt látomásban szemlélte, hogy kiskutyát hord méhében, amely szájában egy fáklyát visz, és méhéből kijőve az egész világot lángra gyújtja. Ez jelképesen mutatta, hogy tőle kiváló prédikátor fogan majd, aki a szent tudomány ugatásával a bűn által elkábított lelkeket virrasztásra rázza fel, és a tüzet, melyet az Úr Jézus hozott a földre, az egész világon elterjeszti.” (Libellus 5.)

A pajzs mögött egy fekete-fehér liliomvégű, domonkos, kereszt látható, amely Szent Domonkos édesanyjának, Aza Boldog Janka családi címerének is része volt. Ezen egy rózsafűzér lóg, jelezvén, hogy ez az imádság – ill. maga a Mária-tisztelet – kiemelkedő helyet foglal el a domonkos tradícióban. Sőt a hagyomány némely elbeszélése szerint Szent Domonkos a rózsafűzért Rendünk Patronájától, Szűz Máriától kapta, ami a gonosz elleni harcban hatékony fegyvernek, ill. az igehirdetés során alkalmas eszköznek bizonyult, ugyanis nagy segítséget nyújtott abban, hogy az akkor sok esetben írni-olvasni nem tudó szegény emberek is megismerjék az evangéliumot, és Jézus életének eseményein elmélkedjenek Máriával együtt.

150_cime_piros_cimer