Oldal kiválasztása

Július 25. és 28. között ügyvivő általános káptalant tartottunk Budakeszin. Az általános káptalan egy szerzetes intézmény kormányzásának rendkívüli formája; három évente kerül rá sor. Célja, hogy megválassza az általános főnöknőt, amikor hivatala lejár (ezt tettük 2010-ben), áttekintse a Kongregáció életét, irányvonalakat és döntéseket fogalmazzon meg a következő három évre, amelyek irányítják a közösség életét. A káptalan hivatalból tag és választott nővérekből áll, most összesen 14 tagja volt a káptalannak.

                                                                                     A káptalan résztvevői
                                                                                                                         Az általános káptalan tagjai

Augusztus 6-án, Urunk Színeváltozása ünnepének szentmiséjében az ideiglenes fogadalmas nővérek megújították fogadalmukat. Az ünnep estéjén került sor a beöltözés szertartására, amikor a közösség jelenlétében Kiss-Albert Ágnes megkapta a domonkos szerzetesi ruhát, és a Márta nővér nevet, és ezzel elkezdte a két éves noviciátust. A szerzetesi ruha felvétele,  – amely az Istennek szenteltség, a kizárólag Hozzá tartozás külső jele – az új névvel együtt, jelképezi egy új élet kezdetét, amelynek a célja Krisztus szorosabb követése, a Hozzá való hasonulás.

Az előkészített szerzetesi ruha
A beöltözésre előkészített szerzetesi ruha

A szerzetesi ruha átvétele az általános főnöknő kezéből:

A szerzetesi ruha átvétele

Az első- és másodéves novíciák az elöljárókkal (az általános főnöknővel és a magisztrával):

Első- és másodéves novíciák az általános főnöknővel és a magisztrával

Végül a nyár különleges eseménye a kongregációs közös gyalogos zarándoklat volt Mátraverebély-Szentkútra. A Hit Éve biztatott minden hívőt a Mária-kegyhelyekre való zarándoklatra, hiszen a Szűzanya a hit nagy példaképe. A zarándoklaton keresztül a közösség szerette volna a Szűzanyához fűződő kapcsolatát elmélyíteni, az ő alakját szemlélni, és az út nehézségeit felajánlani engesztelésül azokért, akikhez a nővérek küldetése szól, az ő hitükért, valamint a hivatásokért. A legnagyobb kihívást a rekkenő hőség okozta – ezek voltak a nyár legforróbb napjai, de úgy gondoltuk, hogy ha az Úr ilyen időjárást küldött, akkor ezzel biztosan szándéka volt.

A zarándokút rendkívüli alkalmat nyújtott Szent Domonkosnak, a rend alapítójának különleges megünneplésére is. Az ünnep, augusztus 8, éppen erre az időre esett: így az egész napos gyaloglás a gyakorlatban is utánozta Szent Domonkost, aki a 13. század elején saját maga is gyalog járta be missziós útjain Európát, és a gyaloglás közbeni imádság egyik kedves imamódja volt. A rendalapító ünnepének szentmiséjén megújítottuk szerzetesi fogadalmunkat.

A zarándokút a Mária-út útvonalán Galgamácsáról indult, és Erdőkürtön, illetve Kozárdon keresztül értünk augusztus 9-én este Szentkútra. Összesen harminchárom nővér vett részt a zarándoklaton, mindenki erejéhez mérten: gyalogolva vagy a gyaloglókat segítve az étkezés biztosításával. Augusztus 10-én szentségimádással és ünnepi szentmisével zárult a program a kegyhelyen.

Indulás Galgamácsáról
Indulás Galgamácsáról: a hőségre való tekintettel felvett fehér fátylakban mindenki novíciának tűnik
Pihenés közbenPihenés közben                                Megérkezés Mátraverebély-SzentkútraMegérkezés Mátraverebély-Szentkútra

 

A kegyhely bazilikája előtt
A kegyhely bazilikája előtt