Oldal kiválasztása

Források

A Rend lelkiségéhez

  • Szent Ágoston Regulája: Szent Ágoston püspök regulája szerzetesi életünk legalapvetőbb szövege. Szent Domonkos e regula szerint élt, és amikor megalapította a Prédikátorok Rendjét, ezt a regulát választotta közössége számára.

A Rend történetéhez

A liturgiához

A domonkos rítushoz: A szentmise a domonkos rítusban latinul és magyarul.

 A zsolozsmáról: