Oldal kiválasztása

V. Szent Piusz pápa

V. Szent Pius pápa 1504-ben született Antonio Ghislieri néven. 14 éves korában lépett be a domonkos rendbe, ahol a Michele neve kapta. 1566-ban választották pápává, hivatalát haláláig, 1572-ig töltötte be, a reformációt követő még meglehetősen viharos évek alatt.

Kifejezetten vezető egyéniség volt, már pápasága előtt is, domonkos szerzetesként fontos egyházi szolgálatokat látott el; nem volt személyválogató: a hit tisztaságát előbbre helyezte a személyeknél. Az Egyházat igyekezett megtisztítani a hivatali visszaélésektől (nepotizmus), küzdött az eretnekségek ellen. Megújította a papság életét, és az erkölcsi rend helyreállítása érdekében komoly intézkedéseket tett. A reformációt követő véres üldözések alatt felemelte szavát a katolikusok védelmében. De hírneve leginkább a Trentói zsinat liturgikus célkitűzéseinek megvalósításának köszönhető. Egységesítette a római, latin rítust, ennek eredményeképpen kiadta 1570-ben a római misekönyvet (Missale Romanum), amelyet ma tridenti rítusnak, ill. a római rítus rendkívüli formájának neveznek, és amelynek használatát XVI. Benedek pápa, bizonyos feltételek mellett, továbbra is engedélyezte. Ő adta ki az első katekizmust (Catechismus Romanus), és a megreformált breviáriumot (Breviarium Romanum). V. Pius pápa kezdeményezésére jött létre a Szent Liga, mely a török túlerővel szemben 1571-ben Lepantónál csodás győzelmet aratott. A diadalt a Szent Szűznek tulajdonították. Ennek emlékére rendelte el Rózsafüzér Királynéja ünnepét. 1567-ben ő nyilvánította Aquinói Szent Tamást egyháztanítónak. V. Pius pápa ünnepe április 30-án van.