Oldal kiválasztása

Alapkőletétel Kőszegen

Az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának fenntartásában működő kőszegi Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium többcélú nevelési-oktatási intézmény új, B típusú tornatermemmel bővül.

A tornaterem alapterülete 900 nm, korszerű kiszolgáló helyiségek tartoznak majd hozzá, illetve egy rajz szaktanterem és egy edzőterem is helyet kap az új épületrészben. A beruházás bekerülési összege 808 m Ft + Áfa, amely összeget Magyarország Kormánya biztosítja.

A Kongregáció alapításával egy időben, vagyis 1868 óta működik iskola Kőszegen, amelyet 1948-ban államosítottak. 1994-ben indult újra, akkor általános iskolaként 62 fővel. Azóta az intézmény óvodával és gimnáziummal, valamint kollégiummal bővült, a jelenlegi gyermeklétszám 506 fő. A megnövekedett létszám és testnevelés órák száma tette szükségessé a tornaterem bővítését. Az eredeti épület (A típusú tornaterem) átépítése nem megoldható; szerkezete, állapota nem teszi lehetővé a bővítést. Ezért kerül sor teljesen új tornaterem létrehozására.

Az új létesítmény tervezője a Fejérdy és Bartók Építészeti Kft, kivitelezője pedig a győri Mikolasek Kft. Az építkezés befejezése 2018 augusztus közepére várható.

Az alapkőletétel ünnepségére 2017. október 25-én került sor, melyen jelen volt Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök és Soltész Miklós egyházi, civil és társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Ágh Péter országgyűlési képviselő, Huber László Kőszeg Város polgármestere, a tervezők és a kivitelező képviselői is. Székely János püspök atya köszöntőjében a test és a lélek egységének keresztény gondolatára fókuszált, kiemelve, az újszövetségben olvasható igazságot, miszerint a test a Lélek temploma (vö. 1Kor 6,19). Gondolataihoz, amikben a sport közösségformáló jelentősége is említésre került, s melyeknek végén s szeretet tudományának elsajátítására buzdította a hallgatóságot, Szent II. János Pál pápa életét és a sportok iránti szeretetét állította példaként a jelenlevő vendégek és fiatal diákok számára.

alapköKőszeg

Soltész Miklós államtitkár beszédében visszatekintett a 20. század azon szakaszára, amikor az az állam egykori, kommunista vezetése kísérletet tett arra, hogy ellehetetlenítse az Egyház és szerzetesrendek létét, valamint tevékenységét a szerzetesrendek feloszlatása, az egyházi fenntartású, oktatási intézmények államosításának, valamint az egyházüldözés egyéb formáinak eszközével. Ez azonban az Ország számára jelentős veszteséget jelentett. Hazánkban ez idő alatt mindössze 10 egyházi iskola kapott működési engedélyt, s ez a rendszerváltást követően változott meg, amely folyamatnak egyik gyümölcse a Domonkos Nővérek által fenntartott kőszegi Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményében a keresztény értékrend szerint végzett közel 150 éves oktatási, nevelői tevékenység. Az államtitkár elismeréssel beszélt a Domonkos nővérek jelenben zajló munkájáról, s kiemelte az Egyháznak az oktatásban betöltött jelentős szerepét is.

Deák Hedvig általános főnöknő ünnepi beszédében röviden bemutatta a tornaterem védőszentjének, Boldog Pier Giorgio Frassati életét, amely a 21. század embere számára is releváns üzenetet hordoz. Boldog Pier Giorgio Frassati (1901-1925) befolyásos torinói értelmiségi család gyermekeként született, és nevelkedett. Később mérnöknek tanult, s mindeközben csatlakozott az olasz világi harmadrendi domonkosok közösségéhez. Egyetemistaként aktívan részt vett az olasz politikai életben, védte az Egyházat a kommunizmus és fasizmus ellen. Emellett minden lehetőséget megragadott a szegények megsegítésére. A halálát okozó polio-vírust egy betegségben szenvedő szegény látogatása során kapta el. Szabadidejében szívesen sportolt, kedvenc időtöltése a hegymászás volt: barátaival gyakran tett hosszabb túrákat a hegyekbe. Ezekben az alkalmakat azért is kedvelte, mert úgy gondoltam: miközben a hegyen felfelé haladnak, a hozzá közel álló, nem hívő útitársai Istenhez is közelebb kerülhetnek. Élete tanúságtétel arról, hogy a krisztuskövetés nem egy életidegen elmélet, hanem a mindennapok gyakorlatát meghatározó, az egész ember teljes odaadását igénylő életút.

 

Galéria