Deák V. Hedvig OP: Árpád-házi Szent Margit és a Domonkos hagiográfia – Garinus legendája nyomában

Árpád-házi Szent Margit alakja nem ismeretlen a magyar olvasóközönség előtt. Köszönhető ez elsősorban annak, hogy élettörténetét középkori mértékkel mérve kivételesen bőséges forrásanyag tárja elénk. Ez a könyv elsősorban nem a Margit-életrajz részleteit kívánja finomítani, hanem a rá vonatkozó dokumentumoknak ered a nyomába. Közeli betekintést nyerhetünk a középkori hagiográfusi mentalitásba, a szerzőnek a szentségről, a csoda mibenlétéről alkotott […]

OP800 – Domonkosok a társadalomért

A 800 éve domonkos jubileumot egy nemzetközi konferenciával zártuk. Ebben a kötetben a konferencián elhangzott előadások anyagát, mely a Kairosz Kiadó gondozásában jelent meg, a könyvesboltokban vehetik meg. A domonkos nővérek utolsó rendezvénye a jubileumi évben a könyv címében szereplő konferencia volt azzal a szándékkal, hogy hangsúlyozzák, a domonkosok tevékenyek a társadalomban, aktív szerepet vállalnak szociális, emberköz­pontú […]

Paul Murray: A domonkos lelkiség új bora

Ebben a könyvében Paul Murray OP megmutatja, hogy a „domonkos lelkiség” valóban létezik: és nem az imádság különleges technikáiról szól, hanem az Istenben, másokért élt életről. A prédikációk pedig ebből az életből fakadnak. Ez a csodálatos könyv egy idézettel kezdődik: Szászországi Boldog Jordán, a rend második mestere úgy beszél az evangéliumról, mint új borról, „az örökkétartó öröm boráról”. Murray megmutatja, […]

Paul Murray OP: Bizalommal imádkozni

Nem Istennek van szüksége a Miatyánkra, hanem nekünk, s Isten pontosan ezért adta az embereknek. Aquinói Tamás teljesen komolyan vette a tényt, hogy ezt az imát maga Isten tanította nekünk. Ha Jézus csupán egy lelki mester lenne a sok közül, akkor imája egy nagyon egyszerű és csodálatos megszólítás lenne; ám mivel Jézus maga is isteni, […]