Oldal kiválasztása
Domonkos lelkiségi műhely a Közép-Kelet Európai régió (DSE-CE) nővéreinek Badinban (Szlovákia)

Idén Badinban, a besztercebányai egyházmegye papi szemináriumában tartottuk július 13-18. között a hatodszorra megrendezésre kerülő lelkiségi képzésünket, melyet a Domonkos Nővérek Közép- és Kelet-Európai Régiója (DSE-CE) szervez, melynek jelenleg Lúcia nővérünk a koordinátora. A képzésen idén 65-en voltunk, összesen 11 kongregációból és országból: a képzés nyitott volt az európai nővéreknek, így a horvát, szlovén, szlovák, cseh és magyar területről levő nővérek mellett érkeztek résztvevők Írországból, Angliából, Franciaországból, Hollandiából, Norvégiából és a Domonkos Nővérek Nemzetközi szervezetének (DSI) koordinátora, Marie Thérèse nővér is eljött Rómából. Az idei képzés alaptémája a megszentelt élet és a fogadalmak teológiája volt, melyet domonkos szemmel is körüljárhattunk az előadások segítségével. Az előadók Deák Hedvig OP, a magyar domonkos kongregáció általános főnöknője, és Vivian Boland OP, a Rend Mesterének helyettese voltak.

ElőadóinkAz első előadások a szerzetesélet antropológiai alapjait fejtették ki, mely során hallhattunk az ember különböző, alapvető és természetes adottságairól, vágyairól, szükségleteiről (pl. vágy a boldogságra, szeretni és szeretve lenni, a termékenységre). Szembenéztünk a ma általánosan ható emberkép adta kihívásokkal is: az igazi természetünkre történő reflexió hiánya, az egyén és a társadalom szétválasztása, a tisztaság kérdésének elvetése, vagy a rohanó világ „fast food” mentalitása, a technológiába vetett túlzott, szinte feltétel nélküli bizalom és az ebből fakadó világfelfogás kihívásai, vagy az egzisztenciális válaszok, és elköteleződés kerülése, illetve nehézségei. Az antropológiai alapokhoz kapcsolódó kiscsoportos munkában kiemelkedő fontosságú témaként jelent meg a szabadság fogalma, és a posztmodern társadalom által, mintegy az evangéliumi meghívással történő konfrontációban felhangzó kihívások témája (pl. az individualista emberkép, a közömbös szabadságfogalom előtérbe helyezése stb.) E ma aktuális nehézségekre − annak reményében, hogy tisztábban láthatunk, s így egyre inkább képessé válhatunk megfelelőbb, de mégis keresztény és domonkos szerzetesi mivoltunknak megfelelő választ adni – a kiscsoportokban többször, más szempontokból is reflektáltunk.  Tolmácsaink

Ezután a megszentelt élet és a szerzetesi fogadalmak teológiai alapjainak mély, mégis átfogó kifejtése következett Aquinói Szent Tamás tanítása alapján, melynek hátterében egy igen optimista emberkép áll. Szent Tamás tanítása alapján azt mondhatjuk, hogy azt ember alapvetően a jóra, és a boldogságra törekszik, akinek természetfeletti, végső célja a visio beatifica, tehát Isten szemlélése, aki a legfőbb Jó. Az előadások során abba nyerhettünk betekintést, hogy a fogadalmak szerinti élet hogyan vezet e cél fele, mi módon tudja a leginkább kibontakoztatni az emberi természetet, milyen értelemben válhat a szabadság útjává ez a Krisztussal való szoros barátság. E szeretetkapcsolatban napról-napra törekednünk kell előrehaladni, és a velejáró számtalan gyógyulás között egyik fontos gyümölcs a rendezetlen vágyaink egy pontra, avagy célra történő fókuszálása.

EEgyik este a kézműves foglalkozászt követően még egy nagy, sajátosan minket érintő téma maradt hátra: a domonkos szerzetesség. Vivian atya többek között a szabadságról és a domonkos demokratikus kormányzás (helyesebben a biblikus koinónia fogalmára visszavezethető koinokrácia) sajátosságairól beszélt, majd Hedvig nővér az apostolkodás és a kontempláció egységére és a köztük való helyes viszony szükségességére mutatott rá a domonkos spiritualitás horizontján. Mind a két téma sokunkat megérintett, imára hangolt és elgondolkodtatott, mivel a hétköznapjainkat is elevenen érintő kérdésekről esett szó, s így jó alkalom volt arra, hogy saját domonkos identitásunkra tudatosan rátekintsünk, abban jobban megerősödjünk. E kimeríthetetlen téma keretén belül még kiemeltük a domonkos küldetést, illetve néhány nővér a Rend Mesterének, Bruno Cadorénak a nők domonkos prédikációs küldetéséről szóló 2012-es levelére adott személyes reflexióját osztotta meg velünk, mely nagyon gazdagító volt mindannyiunk számára.

Az előadások mellett voltak egyéb programok is (kongregációk bemutatkozása, kirándulás Selmecbányára, különböző kézműves programok, sport, játék stb.), melyek teret adtak arra, hogy személyesen is találkozzunk, beszélgessünk, jobban megismerjük egymást. A következő hasonló műhely három év múlva kerül majd megrendezésre, ez alkalommal ránk, magyar nővérekre kerül a szervezés sora.

Az ELŐADÁSOK szövegét angolul a következő linken, a régió weboldalán lehet olvasni:

http://dsece.weebly.com/workshop-2015.html

További KÉPEK pedig szintén a DSE-CE weboldalán tekinthetőek meg itt:

http://dsece.weebly.com/gallery.html