Oldal kiválasztása

img_1065

Domonkos Napok 2016. október 6-8.

  1. október 6-7-én Kőszegen (is meg-)ünnepeltük a Domonkos Rend fennállásának 800. évfordulóját. A helyszín nem véletlen, hiszen 1868 októberében ebben a városban indult útjára Kongregációnk. (erről bővebben itt olvashatunk: https://domonkosnoverek.hu/?page_id=47). Erről a nagyszabású, kétnapos rendezvényről teszünk most közzé egy rövid beszámolót.

A pénteki napról a Magyar Kurír is hírt adott, ezért cikküket, a fényképekkel együtt mi is közöljük.

Október 6. Péntek

Az ünnepség október 6-án pénteken, délután 17 órakor kezdődött a megnyitóval, amelynek során Dr. Deák Hedvig nővér általános főnöknő rövid köszöntőjét követően Dr. Soltész Miklós államtitkár úr és Dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész, a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény vezetője mondott ünnepi köszöntőt, s ezzel megnyitották „A 800 éves Domonkos Rend Magyarországon”. c. kiállítást, amely az Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium dísztermében kapott helyet.

img_0296

       Dr. Soltész Miklós államtitkár

Soltész Miklós államtitkár úr és Zágorhidi Czigány Balázs történész mellett a megnyitón részt vett Császár István atya, a Szombathelyi Egyházmegye kormányzója, Huber László, Kőszeg város polgármestere és Básthy Béla alpolgármester, Harangozó Bertalan, Vas megye kormánymegbízottja, továbbá képviselték magukat az egyházmegye katolikus intézményeinek vezetői is, kőszegi iskolánk tanárkollégái, sok-sok vendég, és persze a domonkos nővérek.

Az ünnepi köszöntőben Soltész Miklós államtitkár úr a domonkos rend gyökereiről, a Rend alapításának előzményeiről és motivációiról beszélt, valamint a domonkos életforma ma is érvényes aktualitásáról, az imádságról, valamint a nevelés jelentőségéről beszélt. Zágorhidi Czigány Balázs történész a Domonkos Rend 800 éves történetét idézte fel előttünk, a középkortól kezdve az újkoron át nagy vonalakban egészen napjainkig, különösen is kihangsúlyozva kongregációnk alapítását, tevékenységét.

zczb

Dr. Zágorhidi Czigány Balázs,                 történész

Köszöntőjüket, munkánkra, szolgálatunkra vonatkozó elismerő szavaikat, valamint jövőbeni tevékenységeinkre irányuló biztatásukat és bátorításukat hálásan köszönjük!

Ezt követően Dr. Zágorhidi Czigány Balázs megnyitotta „A 800 éves Domonkos Rend Magyarországon”. c. kiállítást az Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium dísztermében.

kiallitas_zagorhidi

    Dr. Zágorhidi Czigány Balázs megnyitja „A 800 éves Domonkos Rend                           Magyarországon”. c. kiállítást MTI Fotó: Varga György

A rendezvény a megnyitót követően a kőszegi Zárdatemplomban folytatódott az ünnepi hangversennyel, amelyen felléptek: a Domonkos nővérek (erre a célra összeállt) kórusa, a Kőszegi Vonósok, valamint a nővérek Schola Dominicana” szkólája. A kórust vezényelte Mátray Lelle Mária OP, a koncertmester Scheer Bernadett, művészeti vezető: Scheer Uwe volt.

A következőkben pedig a Magyar Kurír beszámolóját olvashatjuk:

Domonkosnak lenni kis- és nagybetűvel – A domonkos nővérek a rend jubileumát ünnepelték Kőszegen

(2016. október 8.)

A kőszegi domonkos nővérek október 6-án és 7-én, két, programokban gazdag, lelkileg és szellemileg intenzív nappal ünnepelték a domonkos rend alapításának 800. évfordulóját. A programok között volt kiállításmegnyitó, hangverseny, szentmise, színpadi előadás, valamint kerekasztal-beszélgetés.

Az ünnepség középpontjában a Rózsafüzér Királynőjének napján tartott szentmise állt a kőszegi Jézus Szíve-templomban. Ez a nap többszörös ünnep volt a kőszegi Szászországi Boldog Jordán Konvent nővérei és a fenntartásukban álló Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium diákjai, világi pedagógusai, valamint a növendékek szülei számára. A szentmise hálaadás volt a rendalapításért, a rózsafüzér-imádságért, valamint a zárda templomáért, amely a Rózsafüzér Királynőjének titulusát viseli.

img_0575

Alberto Bottari de Castello érsek, magyarországi apostoli nuncius nem tudott megjelenni az eseményen, ezért Császár István, a Szombathelyi Egyházmegye egyházmegyei kormányzója mutatta be az ünnepi szentmisét, többek között Harangozó Vilmos plébános koncelebrálásával. Császár István a Rózsafüzér Királynőjének ünnepe alkalmából a szentolvasót helyezte szentbeszédének középpontjába. Az egyházmegyei kormányzó rámutatott arra, hogy a rosarium „nem más, mint Krisztus arcának szemlélése Máriával”. Homíliájában nem feledkezett meg a domonkos rend alapítójáról, a spanyol származású nagy prédikátorról, Guzmán Szent Domonkosról, aki a szentolvasó által kívánta megtanítani a háború és a nyomor miatt reményüket és hitüket vesztett embereket „az igaz hit ábécéjére”. Szent Domonkos lelkiségének örökösei, a domonkos nővérek különleges meghívást kaptak arra, hogy Mária iskolájában szemléljék Krisztus arcát. Ez a kiválasztottság pedig azzal a feladattal jár, hogy a szemlélődésbe bevezessék a rájuk bízott fiatalokat és családjaikat. Császár István Szent II. János Pál pápát idézve felhívta a figyelmet a családban és a családért végzett imádság szükségességére. Hiszen az imádság segít a megbocsátásban, abban, hogy a családtagok kölcsönös szolidaritásban tudjanak élni. A szentbeszédet Császár István egy I. János Pál pápáról szóló történettel zárta, aki még rövid pontifikátusa előtt, velencei pátriárkaként, egy kórházban tett látogatás alkalmával egy elkeseredett, beteg asszonnyal találkozott. Az asszony sírva fakadt, mert úgy érezte, földi élete végéhez közeledik, és ő nem találja a mennyország kulcsát. Ezekre a szavakra a velencei pátriárka átnyújtotta számára a rózsafüzérét: „Íme, itt van a mennyország kulcsa.” Császár István arra biztatott, hogy „ezt a kulcsot vegyük kezünkbe, s adjuk tovább egymás kezébe!”

img_0640

                                Középen: Császár István, egyházmegyei kormányzó

 

A szentmisét követően Deák Viktória Hedvig domonkos nővér a kőszegi Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban dolgozó három világi pedagógus kollégának adta át a kiváló domonkos nevelésért járó díjakat. Deák Hedvig kiemelte, a jubileum alkalmából alapított díjat a létrehozók Aquinói Szent Tamás oltalma alá helyezték, mert ő a katolikus iskolák védőszentje. A domonkos nővér emlékeztetett arra, hogy Aquinói Szent Tamás szerint a jó tanárt, prédikátort három tulajdonság jellemzi: a szilárdság, hiszen szilárdan kell állnia az igazságban, a világosság, mert a másikat világosságban kell vezetnie az igazságban, valamint a hasznosság: a jó nevelő azért tud hasznos lenni, mert nem a tetszést, nem a saját dicsőségét, hanem a rábízott javát keresi. A díj arany fokozatát Weigl Marietta igazgatóhelyettes tanítónő és Horváth Mária magyar-német szakos tanárnő kapta. A Pro Educatione Dominicana díj ezüst fokozatában Koltay Árpádné tanítónő részesült.

A domonkosi küldetés megértésében segít az Én vagyok Domonkos című színdarab, amelyet Tóth Krisztina Veronika nővér írt, s amelyet a szerző Polnischné Petrovics Krisztina segítségével állított a kőszegi domonkos oktatási intézmény színpadára a szülőkből és tanárokból alakult társulat, valamint a tanulók közreműködésével. Tóth Krisztina Veronika nővér az előadás előtt tartott bevezetőjében elmondta, nem véletlen a címválasztás: Szent Domonkos nem egy nyolcszáz évvel ezelőtt élt történelmi figura, a jelenlétét a készület közben is megtapasztalták. Az előadás célja az, hogy a múltat bemutatva rámutassanak a jelenbeli feladatra: „Mindannyiunknak Domonkosnak kell lennünk, kis- és nagybetűvel is.” A kerettörténetben egy gyermeket a domonkos testvérek Bolognából Rómába küldenek a nővérekhez, hogy elvigye nekik Domonkos halálhírét. A hírvivő nem ismeri Domonkos életét, csak a szolgálatát teljesíti. A nővérek fogadják őt, és elmesélik neki, hogy ki volt az az ember, akinek a halálhírét közölte. Az általuk elmesélt történet révén elevenednek meg Domonkos életének különböző állomásai: a gyermekkorában tanúsított érzékenység és irgalmasság a szegények és elesettek iránt, evangelizációs missziója, a női rend megalapítása, látogatás III. Ince pápánál a rend engedélyezésének ügyében, az ágostonos regula kiválasztása, virrasztásai, a prédikátor rend működésének pápai jóváhagyása. A kerettörténetben szereplő domonkos nővérek történetmesélését még érthetőbbé tették a kivetített homokrajzok, amelyek előreutaltak a színpadon következő eseménysorra. 

img_0954

img_0912

img_0936

A rendtörténet remek összefoglalását, szintézisét adja A 800 éves domonkos rend Magyarországon című kiállítás, amelynek szintén a kőszegi domonkos oktatási intézmény ad otthont. A kurátor, Zágorhidi Czigány Balázs történész, a domonkos rendtörténet kutatója állította össze a kiállítás archív felvételekben gazdag, nyolc tablóját. A domonkosok magyarországi története a domonkos rendi bolognai egyetemi tanárral, Szent Domonkos kortársával, Magyarországi Pállal kezdődik, aki az Itáliában töltött évek után azzal a szándékkal tért vissza szülőföldjére, a Magyar Királyság területére, hogy a kunokat megtérítse. A kiállított tablók segítségével tájékozódhatunk a középkori magyar domonkos rendtartomány történetéről, valamint a török megszállás és a domonkos rend válsága közötti összefüggésekről. A magyarországi domonkosok szempontjából is gyümölcsöző barokk kor bemutatása mellett a kurátor egy tablót szentelt a Habsburg Birodalom területén működő domonkos közösségeknek. Ezen kívül a látogató megismerheti a Tommaso Anselminek köszönhető rendi reform eredményeit, amelyek között megtalálhatjuk a magyarországi női domonkos rend helyreállítását, valamint a kőszegi konvent 1868-as megalapítását. A kiállítás a magyar domonkosok 20. századi történetével zárul, amelynek fókuszában a rend tanító, nevelő munkája, valamint az Árpád-házi Boldog Margit szenttéavatási ügyének sikerre vitele áll.

img_0988

img_1020

Október 7-én került sor a domonkos rend fennállásának nyolcszáz éves évfordulója alkalmából meghirdetett pályázat eredményhirdetésére. A pályázók két témában (domonkos szentek és domonkosok ma), valamint öt kategóriában pályázhattak, korhatár nélkül: rajz és festmény, fotó, irodalmi alkotás, kisfilm, képregény.

img_0790

         Mirjam nővér köszönti a díjátadóra érkezett vendégeket és pályázókat

A rajzpályázaton első helyezést értek el: Szilágyi Nóra (6-10 éves kategória, 1. díj, Kőszeg), Morgan Michael (10-14 éves kategória, 1. díj, Kőszeg), Krankovits Diána Fatime (15-18 éves kategória, 1. díj, Győr), Szabó Klára Petra (felnőtt kategória, különdíj, Budakeszi). 

Fotópályázat: Walton Eszter (felnőtt kategória, 1. díj, Budakeszi)

Irodalmi pályázat: Schmidtné Vinczi Réka (felnőtt kategória, 1. díj, Szombathely)

Fotó: Bókay László / Cikk: Ikker Eszter / Magyar Kurír

Október 7-én pénteken este került sor az Igazságról ma? címmel megrendezett kerekasztal-beszélgetésre Hernády Zsolt vezetésével. A beszélgetés résztvevői voltak: Uzsayné Dr. Pécsi Rita neveléskutató, Dr. Pók Attila történész (MTA BTK TTI, IASK), Dr. Németh Norbert teológus (II. János Pál Katolikus Szakkollégium) és Dr. Petres Lúcia OP filozófus (Sapientia). Kifejezetten jó hangulatú, ugyanakkor tartalmas, mély, valós kérdéseket feszegető és valós válaszokat kereső beszélgetést hallhattunk. Részvételüket nagyon köszönjük.

Október 8. Szombat

Az ünneplés azonban nem egészen zárult le a péntek esti kerekasztal-beszélgetéssel, hiszen egyrészt mi, nővérek még együtt voltunk, hogy közösen ünnepeljük meg Magyarok Nagyasszonya Ünnepét. A reggel bemutatott ünnepi szentmisén, melyet Ipacs Bence püspöki szertartó celebrált, került sor az új oltár felszentelésére. Gyönyörű, és igazán ritka szentmisén vehettünk részt. A szentmise egyik különlegessége, hogy Ipacs Bence atya, aki az oltárszentelést végezte, éppen itt, a Zárdatemplomban mutatta be első szentmiséjét öt évvel korábban, s kiemelte, nagyon hálás azért, hogy most az új oltár szentelését „bízta rá az Úr”.

Íme, néhány kép a szentmiséről:

img_1077

Az oltárszentelés egyik mozzanata: a tömjénezés

 

img_1076

Az oltár felkenése

 

img_1071

Az ereklye helye az oltáron, amely Kölni Szent János domonkos szerzetes, vértanú és társai ereklyéit fogja őrizni

img_1074

Az ereklye behelyezése az oltárba

 

img_1081

Az oltárterítő felhelyezése az oltárra

 

img_1069

Reggeli dicséret a Zárdatemplomban

 

img_1065

Az új oltár

 

img_1086

Hedvig nővér az új oltár mellett