Oldal kiválasztása
A Kompletórium imaórája sokkal gazdagabb a domonkos liturgiában, mint a rómaiban, nagyszámú változó elemmel (zsoltár-antifónák, himnuszdallamok). A domonkos rítus gazdagsága különlegesen megmutatkozik a Nagyböjtben: a leghíresebb, legszebb ilyen elem a jelenleg a Nunc dimittis-antifónájaként használt Media vita (Életünk közepén…) kezdetű. Eredetileg responzórium volt, saját verssel, és a kezdő rész második részének megismétlésével.

 

Media_vita_in_morte_sumus

Különösen is kapcsolatba hozható Szent Tamással, aki életrajzírói szerint bőséges könnyeket hullatott a Media vita éneklése alatt, különösen ezeknél a soroknál: Ne vess el minket öregségünk idején sem, mikor erőnk megfogyatkozik, ne hagyj el minket Urunk.
Szövege:

Media vita in morte sumus
quem quaerimus adjutorem
nisi te, Domine,
qui pro peccatis nostris
juste irasceris?

Sancte Deus,
sancte fortis,
sancte et misericors Salvator:
amarae morti ne tradas nos.

Ne despicias nos in tempore senectutis, cum defecerit virtus nostra, ne derelinquas nos Domine.

Magyarul
Életünk közepén a halálban vagyunk. Milyen segítőt kereshetnénk, ha nem Téged Urunk, aki bűneink miatt joggal haragszol ránk?
Szent Isten, Szent Erős, Szent és Irgalmas Üdvözítő, a keserű halálnak ne adj át minket.
Ne vess el minket öregségünk idején sem, mikor erőnk megfogyatkozik, ne hagyj el minket Urunk.