Hitoktatás

HITOKTATÓI TEVÉKENYSÉG

A domonkos rend jelmondatába foglalt küldetésnek, a szemlélt igazság továbbadásának egyik útja a hitoktatás. A nővérek ezt elsősorban saját intézményeikben végzik, de állami és más egyházi iskolákban és óvodában is jelen vannak – leginkább az általános iskolában apostolkodnak.

A nővérek különleges ajándéknak és lehetőségnek tekintik, hogy egy-egy gyermeket óvodás korától akár az érettségiig elkísérhetnek. A heti két hittanórán túl a hétköznapokban, a reggeli imákon, a tanórán kívüli programokon, nyári táborban, zarándoklaton és ünnepek előtti lelki napokon is találkoznak a gyermekekkel, fiatalokkal.
Több nővér osztályfőnök is, a hittan mellett pedig általában más tárgyakat is tanítanak. Az így szerzett tapasztalatokat, módszertani ismereteket széles körűen fel tudják használni a hittanórákon is.

Módszertan

Bár katolikus iskolába jár a nővérek diákjainak többsége, közülük viszonylag sokan nem rendelkeznek gyakorló, támogató vallásos háttérrel. Ennek ellenére megvan az együttműködésre való nyitottság, és a heti két hittanóra, a lelki nevelés egyéb lehetőségei a hétköznapokban.

„A Katolikus hittan kerettanterv alapján állítjuk össze a tanmenetet. Ahogy az gyakran elhangzik, a pedagógus egyik legfőbb eszköze saját személyisége. Így a hittanórák vezetésében szabadok vagyunk, ki-ki a maga karizmái szerint, istenkapcsolatából merítve, kreativitását bevetve, az adott csoporthoz alkalmazkodva tanít. Ötleteinket, tapasztalatainkat, elkészült óraterveinket persze szívesen megosztjuk egymással.

Az alsó tagozaton általában nem használunk hittankönyvet, a füzetbe dolgozunk. Sokat énekelünk, mesélünk, játszunk, barkácsolunk. Az alapimákat imádkozás közben szinte megtanuljuk, az elsajátítandó ismeretek a folyamatos ismétlés során rögzülnek. Viszonylag keveset írunk – esetleg nyomtatott lapon beragasztjuk a füzetbe, amit pl. elsőáldozás és gyónás előtt szükséges megtanulni. A célunk élő istenkapcsolatra, imaéletre vezetni a gyermekeket, életkoruknak megfelelően. Fontos, hogy a gyerekek nyitottak legyenek, hogy szeressék a hittanórákat, hisz így hajlandók befogadni azt, amit át szeretnénk adni nekik.

A lelki nevelésnek kiemelkedő alkalmai a szentségi felkészítők, melyen törekszünk a szülőket is megszólítani, és élmény-szerűen vezetni a foglalkozást.

Az oldalunkon letölthető mellékletben közzétett anyagok – óravázlatok, lelki napok, szentségi felkészítők vázlatai stb. – eredetileg belső használatra, egyházi iskolások számára készültek. Ha bárkinek tudunk vele segíteni, szívesen tesszük, hisz: „Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.” (Mt 10, 8b) Alakítson rajta és hasznosítsa ki-ki kedve, szíve, lehetősége szerint!”

Siffer Teréz nővér