Oldal kiválasztása

Hivatás-kilenced 6. B. Jordán és a Salve-körmenet

Boldog Jordán és a Salve körmenet

A Prédikátorok Rendjében a kezdetektől fogva, ha valami nehézség ütötte fel a fejét vagy rosszul mentek a dolgok, a testvérek mindig egyetlen utat láttak maguk előtt: a Boldogságos Szűz Máriához futottak segítségért. Egy alkalommal az egyik testvért igen kínozták a sátán kísértései. Akkor Boldog Jordán arra kérte a testvéreket, hogy új formában siessenek a Szűzanyához segítségért: a kompletórium után körmenetben menjenek az oltárához, a Salve Reginát énekelve. Azonnal menekült minden ördög, és a testvérek békére és gyógyulásra leltek Édesanyjuk oltalma alatt. A Vitae Fratrum lapjain azt olvassuk, hogy amikor a testvérek a Salvét énekelve a Boldogságos Szűz oltárához vonultak, többen látták, hogy a Szűz maga a mennyei udvar kíséretében leszállt az égből. És amíg a testvérek a közbenjárását kérték ezekkel a szavakkal: O dulcis Maria, mindegyikük fölé odahajolt és megáldotta őket, majd amikor a testvérek visszatértek a kórusra, ő is visszatért a mennyei udvarba.
Jordán maga így ír a Salve körmenet bevezetéséről:
„Az előbb említett Bernát testvér kegyetlen gyötrődése volt az első alkalom, melynek hatására bevezettük Bolognában a Salve Regina antifóna éneklését a kompletórium után. Ebből a házból kezdett elterjedni az egész lombardiai provinciában, és így végül az egész rendben szokássá vált. Hány emberből csalta ki az alázat könnyeit Krisztus tiszteletreméltó anyjának ez a szent dicsérete? Hány hallgatójának és éneklőjének tisztította meg az érzelmeit, puhította meg a keménységét, vagy adott lelkesedést szívükbe? Vagy nem hisszük, hogy Megváltónk anyja gyönyörködik az ilyen dicséretekben, és megörvendezteti a magasztalás? Egy mélyen vallásos, hitelre méltó férfi mondta nekem, hogy gyakran látta lélekben, amikor a testvérek énekelték: „Légy azért szószólónk!”, maga az Úr anyja leborul Fia előtt és kéri Őt az egész rend megmaradásáért. Ezt azért említem, hogy az ezt olvasó testvérek áhítatát még jobban ösztönözze a Szent Szűz dicséretére.” (Libellus, 120.)
kormenet