Oldal kiválasztása

Hivatás-kilenced 8. B. Jordán és a prédikáció

Boldog Jordán és a prédikáció

Amikor Szent Domonkos közbenjárását kérjük, gyakran illetjük őt a „kegyelem prédikátora” jelzővel. A hatékony prédikáció sajátos karizmáját kapta a lelkek üdvösségére, és ezért kérjük közbenjárását, hogy eszközöljön ki számunkra is valamit ebből a kegyelemből. Boldog Jordán maga is osztozott a prédikációnak e sajátos kegyelmében.
A Vitae Fratrum, mely a domonkos rend korai időszakának történeteit gyűjti össze, így beszél Jordán prédikációjáról:
„Ami pedig az Isten Igéjét és a prédikáció szolgálatát illeti, Jordán testvér olyan kedves és hatékony prédikátor volt, hogy alig akad hozzá hasonló. Mert az Úr megadta neki azt a sajátos kegyelmet a prédikációban és a beszélgetésekben is, hogy akárhol és akárkivel volt is, mindig képes volt megmozgatni a szíveket és megtalálta a legmegfelelőbb illusztrációt szavaihoz. Bármilyen helyzetben voltak is, akik hallgatták, mindenki vigaszt talált szavaiban, és prédikációi híressé váltak. Ezért az ördög nagyon irigy volt rá, és mindenfélét megpróbált, hogy elvonja őt a prédikációtól…”
Bármi is volt ez a sajátos prédikátori kegyelem, nem tudhatjuk be sikerét egyszerűen a retorikai fogásoknak, bár Jordán minden bizonnyal jó szónoki képességekkel volt megáldva. Szent Pál, aki maga is egy született rétor volt, azt mondja: „Tanításom és igehirdetésem ezért nem a bölcsesség elragadó szavaiból állt, hanem a Lélek és az erő bizonyságából, hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség, hanem Isten ereje legyen az alapja.” (1Kor 2,4-5) Igazi hatékonysága abból jön, hogy a Szentlélek eszköze az evangélium hirdetésében. Boldog Jordán ezért volt képes a hallgatóit azokon a szavakon keresztül elérni, amire a leginkább szükségük volt.
Jordan_8
Ma is szükségünk van a kegyelem prédikátoraira, hogy Jézus Krisztus evangéliumát hirdessék a világnak. Kérjük ezért Boldog Jordán közbenjárását, hogy az Úr szaporítsa a kegyelem prédikátorainak számát a rend és az egész világ javára:

Ó BOLDOG JORDÁN, Szent Domonkos méltó utóda, a Rend megalapítása utáni időben a Te példád és lelkesedésed sok fiatalt buzdított, hogy kövessék Krisztust Szent Domonkos atyánk fehér ruhájában. Mint a domonkos hivatások gondozásának pártfogója, kérünk, vezess tehetséges és odaadó férfiakat és nőket a Rendünkbe. Közbenjárásodra csatlakozzanak a Rendhez nagylelkű és áldozatkész fiatalok, akik készek magukat az apostoli életre áldozni az igazságért. Segítsd őket, hogy fel tudjanak készülni és méltók lehessenek a domonkos hivatás kegyelmére. Buzdítsd őket, hogy szerezzenek jártasságot az isteni tudományokban, hogy erős elhatározással törekedjenek a hit bajnokaivá válni, és valóban a világ világossága legyenek. Szászországi Boldog Jordán, a domonkos hivatások pártfogója, könyörögj érettünk! Ámen.