Oldal kiválasztása

Ideiglenes fogadalom

A két éves noviciátusi idő befejeztével kerül sor a szerzetesi élet következő állomására, az ideiglenes fogadalom letételére. Az evangéliumi tanácsokra (szegénység, tisztaság, engedelmesség), az elöljáró kezébe tett engedelmességi fogadalom a szerzetesi életben való első elköteleződés.

A szertartás során a nővér megkapja a Kongregáció Reguláját és Konstitúcióit, mint „a lelki szépség tükrét”, amelyhez életét ezentúl igazítja. Az elöljáró a következő szavak kíséretében nyújtja át neki a fogadalmi keresztet: „Isten őrizzen meg attól, leányom, hogy mással dicsekedjél, mint az Úr Jézus Krisztus keresztjével, mert ha Krisztussal együtt akarsz lenni az örök dicsőségben, az Ő keresztjében is részesedned kell.”

A fogadalom letétele után elköteleződésének jeleként fehér fátylát feketére cserélik. A fogadalommal a nővér vállalja a szerzetesi életforma minden kötelezettségét, és ezt a fogadalmat négy éven keresztül évente megújítja. Ez alatt az időszak alatt folytatja tanulmányait, részt vesz az apostoli munkában, és mindenekelőtt elmélyíti a domonkos hivatás megélését, valamint felkészül az örökfogadalom letételére.