Oldal kiválasztása

A beöltözés szertartásából

A szerzetesi ruha darabjait az elöljáró a következő szavakkal adja át

 

A habitusnál:

Öltöztessen titeket az Úr az üdvösség ruhájába, viseljétek az Ő
kegyelmével tisztán és szeplő nélkül, hogy fehérbe öltözve méltók
lehessetek Jézus Krisztussal a mennybe jutni.

 

Öv:

Övezzen az Úr az igazság és tisztaság övével, hogy képesek
legyetek a jelen élet sokféleségét az egy Isten szeretetében
egyesíteni, a lázadó érzelmeket pedig az értelem igája és az isteni
akarat uralma alá hajtani.

 

Rózsafüzér:

Vegyétek a rózsafüzért, szent Domonkos becses örökségét,
melyet gyermekeinek hagyott, legyen megszentelt fegyveretek a
győzelmes küzdelemre önmagatok, a világ és a pokol ellen.

 

Skapuláré:

Fogadjátok, leányaim, rendünk skapuláréját, a prédikátor rend
ruházatának legfontosabb darabját és egyúttal a Boldogságos
Szűz Mária anyai pártfogásának zálogát, mellyel a Boldogságos
Szűz Mária, Isten anyja, a rendet védőpalástja alá vette. Hűs
árnyékot fog nyújtani a szenvedélyek hősége ellen és halálotokig
védőpajzsotok lesz a sátán támadásai és az élet veszélyei ellen.

 

Kappa:

Vegyétek a fekete kappát, mint az alázat jelképét, amelyre
törekednetek kell. Hogy halálotokkor ne kelljen üres kézzel
megjelennetek Isten előtt, azon legyetek, hogy jócselekedeteiteket
gondosan elrejtsétek és így szerzetesi erényeiteknek és
tisztaságotoknak tündöklő fehérségét a kevélység bűnétől
megoltalmazzátok.

 

Fátyol:

Átadom a fátyolt, hogy jele legyen az életszentségnek,
szerénységnek és szüzességnek; szolgáljon pajzsul a világgal
szemben és emlékeztessen az engedelmességre, mellyel Jézus
Krisztusnak tartoztok. Hordjátok úgy, hogy lelketek, melyet
most a bűnbánat szellemében az Isten Fiának akartok szentelni,
minden szennytől mentes maradjon.