Oldal kiválasztása

Árpád-házi Szent Margit litániája

szent_margit

 

Mennybéli Atyaisten, Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten,

Szentlélek Úristen,

Szentháromság egy Isten,

 

Szentséges Szűz Mária,  Könyörögj érettünk!

Árpád-házi Szűz Szent MargitKönyörögj érettünk!

Akit senki és semmi el nem vont Isten szeretetétől,

Aki senkit meg nem vetettél és meg nem ítéltél,

Aki elsőként igyekeztél teljesíteni elöljáróid parancsát,

Aki Krisztus szegénységét akartad utánozni,

Aki szerzetesi fogadalmadhoz erős akarattal mindig hű maradtál,

Aki tudatosan kerested az utolsó helyet,

Aki az alázatos Jézus követője voltál,

Aki a betegek ápolásában nem kímélted magadat,

Aki mások szolgálatát mindennél előbbre helyezted,

Akit az Eukarisztikus Jézus éltetett,

Akit Krisztus szenvedése könnyekig meghatott,

Aki közösségedben és családodban segítettél békét teremteni,

Aki megvigasztaltad a szomorkodókat és a gyászolókat,

Aki sohasem feledkeztél meg a szegényekről és a nélkülözőkről,

Aki a keresztények bűneiért vezekelve engeszteltél,

Aki imádságban virrasztva imádtad az Urat,

Aki a szűzi tisztaság példája vagy,

Aki a betegekkel és szenvedőkkel együtt éreztél,

Az Anyaszentegyház igazi leánya,

Aki a rendi szabályok megtartásában  mindenkit megelőztél,

Aki megbocsátó jóságoddal és szelídségeddel nővéreid épülésére voltál,

A Szűzanya buzgó tisztelője,

Aki csodáiddal halálod után is sokakon segítettél,

Kongregációnk védőszentje,

 

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Irgalmazz nekünk!

 

V. Imádkozzál érettünk, Árpád-házi Szent Margit!

F. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

 

Könyörögjünk!

Istenünk, szüzesség kedvelője és őre, Árpád-házi Szent Margit a te kegyelmedből fonta egybe a szűzi élet szépségét a jó cselekedetek érdemével. Engedd, kérünk, hogy könyörgésére az üdvösséges bűnbánattal visszaszerezzük lelkünk tisztaságát! A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, Isten mindörökkön örökké. F. Ámen.