Oldal kiválasztása

Ima a hivatásért

Szászországi Boldog Jordánhoz

Boldog Jordán, Szent Domonkos méltó utóda, a rend megalapítása utáni időkben a te példád és lelkesedésed sok fiatalt buzdított, hogy kövessék Krisztust Szent Domonkos fehér ruhájában. Mint a domonkos hivatások pártfogója, könyörgünk Hozzád, vezess tehetséges és az apostoli életre, az igazság szolgálatára készséges fiatalokat arra, hogy szenteljék egész életüket Istennek. Segítsd ifjúságunkat, hogy fel tudjanak készülni és méltók legyenek a hivatás kegyelmére. Buzdíts fiatal szíveket, hogy szerezzenek jártasságot az isteni tudományokban, hogy erős elhatározással törekedjenek a hit bajnokaivá válni, és így valóban a világ világossága legyenek.

Szászországi Boldog Jordán, a domonkos hivatások pártfogója, segíts engem, hogy elnyerjem a bölcsességet, és megismerhessem, mi az Isten akarata számomra. A te hathatós közbenjárásoddal eszközöld ki számomra a kegyelmet, hogy megtaláljam, és tudjam követni az Istentől kapott hivatásomat. Ámen.